Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Produktkravsguiden Maskindirektivet Grundläggande hälso- och säkerhetskrav

Grundläggande hälso- och säkerhetskrav

I maskindirektivet listas de grundläggande hälso- och säkerhetskraven för konstruktion och tillverkning av maskiner, se listan nedan. De krav som är tillämpbara för din produkt måste uppfyllas innan maskinen kan anses vara säker och därmed går att CE-märka och släppa ut på marknaden.

Skriv ut

Listan på hälso- och säkerhetskraven från direktivet kan användas som en checklista. Tillverkaren går igenom maskinens användning och konstruktion för att se till att kraven är uppfyllda. Om en eller flera så kallade harmoniserade standarder använts vid utvecklingen av maskinen, så är delar av hälso- och säkerhetskraven täckta igenom dessa.

Grundläggande hälso- och säkerhetskrav på konstruktion och tillverkning av maskiner

1. GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV

 • 1.1 ALLMÄNT
  • 1.1.1 Definitioner
  • 1.1.2 Principer för integration av säkerheten
  • 1.1.3 Material och produkter
  • 1.1.4 Belysning
  • 1.1.5 Konstruktion av en maskin i syfte att underlätta hanteringen
  • 1.1.6 Ergonomi
  • 1.1.7 Arbetsstationer
  • 1.1.8 Säten

 • 1.2 STYRSYSTEM
  • 1.2.1 Ett styrsystems säkerhet och tillförlitlighet
  • 1.2.2 Manöverdon
  • 1.2.3 Start
  • 1.2.4 Stopp
   • 1.2.4.1 Normalt stopp
   • 1.2.4.2 Stopp under driften
   • 1.2.4.3 Nödstopp
   • 1.2.4.4 Montering av maskiner
  • 1.2.5 Val av styr- och funktionssätt
  • 1.2.6 Fel i kraftförsörjningen

 • 1.3 SKYDD MOT MEKANISKA RISKKÄLLOR
  • 1.3.1 Risk för förlust av stabilitet
  • 1.3.2 Risk för brott under drift
  • 1.3.3 Risker orsakade av fallande eller utkastade föremål
  • 1.3.4 Risker i samband med ytor, kanter eller vinklar
  • 1.3.5 Risker med kombinerade maskiner
  • 1.3.6 Risker i samband med variationer i funktionssätt
  • 1.3.7 Risker i samband med rörliga delar
  • 1.3.8 Val av skyddsåtgärd mot risker som orsakas av rörliga delar
   • 1.3.8.1 Rörliga transmissionsdelar
   • 1.3.8.2 Rörliga delar som ingår i själva användningen
  • 1.3.9 Risk för okontrollerade rörelser

 • 1.4 KRAV PÅ EGENSKAPER HOS SKYDD OCH SKYDDSANORDNINGAR
  • 1.4.1 Allmänna krav
  • 1.4.2 Speciella krav för skydd
   • 1.4.2.1 Fasta skydd
   • 1.4.2.2 Förreglande öppningsbara skydd
   • 1.4.2.3 Inställbara skydd som begränsar åtkomlighet
  • 1.4.3 Speciella krav för skyddsanordningar

 • 1.5 RISKER PÅ GRUND AV ANDRA RISKKÄLLOR
  • 1.5.1 Elektrisk matning
  • 1.5.2 Statisk elektricitet
  • 1.5.3 Kraftförsörjning med annat än elektricitet
  • 1.5.4 Monteringsfel
  • 1.5.5 Extrema temperaturer
  • 1.5.6 Brand
  • 1.5.7 Explosioner
  • 1.5.8 Buller
  • 1.5.9 Vibrationer
  • 1.5.10 Strålning
  • 1.5.11 Yttre strålning
  • 1.5.12 Laserstrålning
  • 1.5.13 Utsläpp av riskfyllda material och ämnen
  • 1.5.14 Risk för att bli instängd i en maskin
  • 1.5.15 Risk för att halka, snubbla eller falla
  • 1.5.16 Blixtnedslag

 • 1.6 UNDERHÅLL
  • 1.6.1 Underhåll av maskiner
  • 1.6.2 Tillträde till arbetsstationer och serviceställen som används för underhåll
  • 1.6.3 Frånkoppling av kraftkällor
  • 1.6.4 Operatörsingripanden
  • 1.6.5 Rengöring av inre delar

 • 1.7 INFORMATION
  • 1.7.1 Information och varningar på maskinen
   • 1.7.1.1 Information och informationsanordningar
  • 1.7.1.2 Varningsanordningar
  • 1.7.2 Varning för kvarstående risker
  • 1.7.3 Märkning av maskiner
  • 1.7.4 Bruksanvisning
   • 1.7.4.1 Allmänna principer för utformningen av bruksanvisningen
   • 1.7.4.2 Bruksanvisningens innehåll
   • 1.7.4.3 Säljstödsmaterial

2. YTTERLIGARE GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV FÖR VISSA MASKINKATEGORIER

 • 2.1 MASKINER FÖR BEARBETNING OCH HANTERING AV LIVSMEDEL OCH MASKINER AVSEDDA FÖR KOSMETISKA OCH HYGIENISKA PRODUKTER ELLER LÄKEMEDEL
 • 2.2 BÄRBARA HANDHÅLLNA OCH/ELLER HANDSTYRDA MASKINER

3. YTTERLIGARE GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV FÖR ATT FÖRHINDRA DE SÄRSKILDA RISKKÄLLOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV MASKINERS MOBILITET

4. YTTERLIGARE GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV FÖR ATT FÖRHINDRA RISKKÄLLOR I SAMBAND MED LYFT

5. YTTERLIGARE GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV FÖR MASKINER SOM ÄR AVSEDDA FÖR ARBETE UNDER JORD

6. YTTERLIGARE GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV AVSEENDE MASKINER SOM MEDFÖR SÄRSKILDA RISKKÄLLOR BEROENDE PÅ LYFT AV PERSONER

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2021-02-19
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt