Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Bruksanvisning

Med varje maskin ska en bruksanvisning medfölja när den överlämnas till användaren. Bruksanvisningen ska vara skriven på språket som används i EU-landet där maskinen används. Maskindirektivet ställer tydliga krav på vad bruksanvisningen ska innehålla.

Skriv ut


Sammanfattningsvis är kraven på bruksanvisningens innehåll följande:

  • Information som identifierar tillverkaren och maskinen.
  • EU-försäkran om överensstämmelse eller innehållet i denna.
  • Beskrivning av maskinen i form av ritningar, diagram och förklarande text.
  • Beskrivning av den tilltänkta användningen och varningar kring otillåten användning.
  • Information om kvarstående risker som inte har gått att reducera med skyddsåtgärder och vilken personlig skyddsutrustning som operatören ska använda.
  • Anvisningar för transport, installation, montering, driftsättning, felsökning, underhåll och demontering.
  • Information om buller från maskinen.

Det står inte angivet i maskindirektivet i vilket format bruksanvisningen ska lämnas. Allmän branschpraxis är att alla hälso- och säkerhetsinstruktioner ska vara tryckta i pappersformat och översatta till de språk som behövs. I nuläget finns 28 medlemsstater i EU med totalt 24 officiella språk. Det ställer i praktiken stora krav på maskintillverkaren i form av administration av översättningar.

Originalinstruktionen, författad av tillverkaren, ska alltid följa med maskinen tillsammans med eventuella översättningar. Det ska tydligt framgå vilken språkvariant som är originalet. Kraven på översättning gäller inte underhållsinstruktioner avsedd för specialiserad personal, till exempel servicetekniker.

Den fullständiga förteckningen över kraven som rör bruksanvisningen finner du i bilaga 1, kapitel 1.7.4, till direktivet och i Europakommissionens guide till maskindirektivet.

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2020-04-09
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt