Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Väsentliga krav

I lågspänningsdirektivet listas de säkerhetskrav som elektrisk utrustning måste uppfylla. Kraven är generellt skrivna, mer detaljerad och produktspecifik vägledning finns i de harmoniserade standarder som är kopplade till direktivet.

Skriv ut

Nedan finns säkerhetskraven från direktivet listade.

1. Allmänna säkerhetskrav för elektrisk utrustning

  • Viktiga uppgifter som krävs för att utrustningen ska kunna användas på ett säkert sätt ska anges på utrustningen eller i en medföljande bruksanvisning.
  • Utrustningen ska kunna monteras och anslutas på ett säkert sätt.
  • Utrustningen ska konstrueras och tillverkas för att garantera skydd mot riskerna listade under punkt 2 och 3 nedan, förutsatt att utrustningen används till vad den är avsedd för och underhålls på ett korrekt sätt.

2. Skydd mot risker som är orsakade av den elektriska utrustningen

  • Människor, husdjur och egendom ska vara tillräckligt skyddade mot skada som orsakas av direkt eller indirekt kontakt med produkten. Kravet innefattar samtliga faror, inte enbart de av elektrisk natur.
  • Temperaturer, ljusbågar eller strålning, som skulle kunna orsaka fara, ska inte kunna uppstå.
  • Isoleringen ska vara lämplig för de förhållanden som kan förutses.

3. Skydd mot risker som kan orsakas av yttre påverkan på den elektriska utrustningen

För att människor, husdjur och egendom inte ska utsätts för fara ska den elektriska utrustningen:

  • uppfylla de förväntade mekaniska kraven, exempelvis att utrustningens hölje klarar stötar och slag,
  • vara motståndskraftig mot påverkan som inte är av mekanisk natur och
  • inte utgöra en fara vid de överbelastningsförhållanden som man kan räkna med

När det anses lämpligt ska slumpvis provning av produkterna utföras. Det ska även finnas rutiner för att registrera eventuella klagomål och om nödvändigt hantera återkallelser av utrustning från marknaden.

direktivet, artikel 3 och bilaga 1, och i Europakommissionens guide till lågspänningsdirektivet kan du läsa mer.

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2020-04-09
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt