Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Omfattning

Här finner du information om vilka produkter som styrs av lågspänningsdirektivet. Om din produkt omfattas av direktivet är det din skyldighet som tillverkare att uppfylla de krav som är listade i direktivet och som gäller din utrustning, innan du får släppa produkten på marknaden.

Skriv ut


Lågspänningsdirektivet gäller elektrisk utrustning som är konstruerad för att användas vid:

  • 50 - 1000 V växelström, eller
  • 75 - 1500 V likström

Spänningsintervallet anger den inkommande eller utgående elektriciteten, inte vilken spänning som förekommer inom produkten.

Följande produktgrupper är undantagna från kraven i lågspänningsdirektivet och regleras istället av andra direktiv eller ska inte CE-märkas överhuvudtaget:

  • Utrustning för användning i explosionsfarlig miljö eller medicinska ändamål.
  • Produktgrupperna: elektriska delar för hissar, elmätare, stickproppar och uttag för allmänt bruk, elstängselapparater samt apparater för radiostörning.
  • Specialiserad elektrisk utrustning för användning på fartyg, i flygplan eller på tåg.
  • Specialiserad utrustning för professionell användning vid forskningsanläggning.

direktivet, artikel 1 och bilaga 2, och i Europakommissionens guide till lågspänningsdirektivet kan du läsa mer om vilka produkter som omfattas, respektive är exkluderade från direktivet.

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2020-04-09
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt