Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

EU-försäkran

En EU-försäkran om överensstämmelse är ett intyg där tillverkaren listar vilka direktiv och eventuella standarder som en produkt uppfyller. EU-försäkran ska översättas till de språk som krävs av det EU-land där den elektriska utrustningen används.

Skriv ut

EU-försäkran om överensstämmelse för produkter som omfattas av lågspänningsdirektivet ska innehålla följande uppgifter:

  • Identifiering av produkten; modellbeteckning, typ- eller serienummer. Informationen ska vara så pass utförlig att produkten kan kännas igen och kan exempelvis inkludera ett fotografi av produkten.
  • De två sista siffrorna i årtalet då den elektriska produkten försågs med CE-märket för första gången (detta krav gäller till och med 20 april 2016)
  • Tillverkarens namn och adress, eller kontaktuppgifter till tillverkarens representant inom EU.
  • Ett stycke som säger att försäkran om överensstämmelse utfärdats på tillverkarens eget ansvar.
  • Ett stycke som försäkrar att produkten uppfyller alla tillämpliga säkerhetskrav i lågspänningsdirektivet (2006/95/EG). Om produkten omfattas av flera direktiv ska samma EU-försäkran användas för att lista samtliga direktiv.
  • Hänvisningar till harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer som använts.
  • Namn, titel och namnteckning av den person som har rätten att upprätta försäkran. Det är vanligen den verkställande direktören eller annan representant som delegerats ansvaret.
  • Det är frivilligt att förse själva EU-försäkran med en identifieringsnumrering.

Tillverkaren eller dennes EU-representant skall förvara originalet till EU-försäkran om överensstämmelse i minst tio år efter maskinens sista tillverkningsdag.

För mer läsning om kraven kring EU-försäkran om överensstämmelse, se artikel 15 samt bilaga 3 och 4 till direktivet och i Europakommissionens guide till lågspänningsdirektivet.

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2020-04-09
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt