Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Väsentliga krav

I EMC-direktivet listas de väsentliga krav som elektrisk utrustning måste uppfylla. Kraven är generellt skrivna, mer detaljerad och produktspecifik vägledning finns i de harmoniserade standarder som är kopplade till direktivet.

Skriv ut

Nedan finns de väsentliga kraven från direktivet listade.

Allmänna krav

Utrustning ska vara konstruerad och tillverkad så att:

  1. den inte alstrar elektromagnetisk störning som kan störa annan utrustning så pass att denna inte kan fungera som avsett,
  2. den tål den typ av elektromagnetisk störning som kan förväntas finnas i användningsmiljön och att dess avsedda funktion inte direkt försämras av störningen.

Särskilda krav för fasta installationer

En fast installation ska installeras efter god branschpraxis och vid installationen ska man se till att de olika ingående komponenterna ska gå att använda som tänkt.

Tillverkaren ska göra en bedömning av apparatens elektromagnetiska kompatibilitet för den avsedda funktionen och användningsmiljön. Vanligtvis görs tester för att visa detta och om tillverkaren inte själv har möjlighet att undersöka elektromagnetiska störningar, görs provningen vid en extern testanläggning.

Tillverkaren kan CE-märka sin produkt efter att ha utfört egenkontroll.  Om tillverkaren önskar kan denna ta stöd av en oberoende tredje part, ett anmält organ, för att bedöma apparatens konstruktion och för att kontrollera att de väsentliga kraven från direktivet är uppfyllda. Det anmälda organet utfärdar sedan ett EU-typkontrollintyg för produkten.

direktivet, artikel 7 och bilaga 1, 2 och 3, och i Europakommissionens guide till EMC-direktivet kan du läsa mer.

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2020-04-09
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt