Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Produktkravsguiden EMC-direktivet Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentationen är tillverkarens bevis över att de tillämpbara kraven från lågspänningsdirektivet är uppfyllda. Här ska utrustningens konstruktion, tillverkning och funktion beskrivas.

Skriv ut

Den tekniska dokumentationen skall innehålla följande:

  • En allmän beskrivning av den elektriska utrustningen och dess funktion.
  • Översiktliga konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, kretsar och liknande. Ritningarna ska inkludera beskrivningar och förklaringar som kan behövas för att förstå underlagen.
  • En lista på de standarder som är uppfyllda.
  • Om tillverkaren inte, eller endast delvis använt sig av standarder, ska det beskrivas hur säkerhetskraven från EMC-direktivet är uppfyllda.
  • Resultat av gjorda konstruktionsberäkningar.
  • Testrapporter, interna eller från tredje part.

Tillverkaren ska se till att samtliga tillverkade enheter överensstämmer med vad som visats i den tekniska dokumentationen. Det kan exempelvis innefatta rutiner för att kvalitetssäkra produkter i en serietillverkningsprocess.

På begäran från någon av kontrollmyndigheterna inom EU ska den tekniska dokumentationen och en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse för elektrisk utrustning kunna lämnas ut. Det kan bli aktuellt i samband med att en olycka skett eller att man vid en inspektion funnit att något inte är rätt i utrustningens utförande eller dokumentation. Myndigheten måste dock kunna motivera varför de vill se dokumentationen. I övrigt är den tekniska dokumentationen tillverkarens egendom och delas vanligen inte ut till annan part. Dokumentationen ska gå att sammanställa inom ett par veckor och ska finnas tillgänglig i 10 år efter att den sista enheten tillverkats och satts på marknaden.

För ytterligare läsning om kraven som rör den tekniska dokumentationen, se bilaga 2 och 3 till direktivet och Europakommissionens guide till EMC-direktivet.

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2020-04-09
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt