Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Omfattning

Här finner du information om vilka produkter som styrs av EMC-direktivet. Om din produkt omfattas av direktivet är det din skyldighet som tillverkare att uppfylla de krav som är listade i direktivet och som gäller din utrustning, innan du får släppa produkten på marknaden.

Skriv ut

EMC-direktivet gäller för apparater och installationer som kan alstra elektromagnetiska störningar, eller vars funktion kan påverkas av sådana störningar.

Följande produktgrupper är undantagna från kraven i EMC-direktivet och regleras istället av andra direktiv eller ska inte CE-märkas överhuvudtaget:

  • Radioutrustning som täcks av direktiv 2014/53/EU.
  • Luftfartsprodukter.
  • Radioutrustning som används av radioamatörer.
  • Apparater som inte kan orsaka elektromagnetisk störning eller få sin funktion försämrad av sådan störning.
  • Specialiserad utrustning för professionell användning vid forskningsanläggning.
  • Enheter avsedda för att byggas in i en bestämd fast installation och som inte säljs för annat syfte.

EMC-direktivet hanterar inga krav som är kopplade till användarens säkerhet eller krav som behandlar faror för miljö, egendom eller djur. Syftet med direktivet är att trygga produkters funktion.

Om den elektriska apparaten omfattas av ett annat direktiv som har särskilda EMC skyddskrav ska detta direktiv vara grunden för CE-märkningen. Det vill säga, EMC-direktivet ska då inte tillämpas eller refereras. Det innebär att exempelvis motorfordon, marin utrustning och medicintekniska produkter ska exkluderas från kraven i EMC-direktivet.

direktivet, artikel 1, 2 och 3, och i Europakommissionens guide till EMC-direktivet kan du läsa mer om vilka produkter som omfattas, respektive är exkluderade från direktivet.

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2020-04-09
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt