Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Märkning

Elektriska apparater och installationer ska vara märkta enligt kraven som listas nedan. Märkningen ska vara tydlig och lättbegriplig.

Skriv ut

Utrustningens märkning ska innehålla följande:

  • Identifieringsmärkning, exempelvis typnummer eller serienummer.
  • Tillverkarens firmanamn eller registrerade varumärke samt tillverkarens postadress. Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk som lätt kan förstås av användaren.
  • Apparater ska förses med CE-märket, minst 5 mm högt. Fasta installationer ska inte CE-märkas.

Om det inte är praktiskt möjligt att märka själva produkten, kan informationen lämnas på förpackningen eller i bruksanvisningen.

Det kan i de harmoniserande standarderna framgå ytterligare krav på produktmärkning, exempelvis angivelser för spänning, ström och effekt. Vänligen granska de standarder som är tillämpbara för din produkt för att identifiera eventuella krav på märkningen.

Kraven på märkning finns beskrivna i artikel 7 och 17 i direktivet och i Europakommissionens guide till EMC-direktivet.

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2020-08-28
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt