Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Produktkravsguiden EMC-direktivet Harmoniserade standarder

Harmoniserade standarder

En harmoniserad standard är en teknisk specifikation som beskriver hur kraven från direktivet kan uppfyllas. För tillverkaren är standarder ett användbart verktyg för att visa vilka delar av hälso- och säkerhetskraven från direktiven som är uppfyllda.

Skriv ut

För EMC-direktivet gäller presumtionsprincipen, vilket innebär att elektriska apparater som uppfyller kraven från tillämpbar harmoniserad standard förmodas (presumeras) även uppfylla säkerhetskraven från direktivet.

Exempel på harmoniserade standarder med bred tillämpning:

  • EN 61000-6-1, Generella fordringar - Immunitet hos utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer
  • EN 61000-6-2, Generella fordringar - Immunitet hos utrustning i industrimiljö
  • EN 61000-6-3, Generella fordringar - Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer
  • EN 61000-6-4, Generella fordringar - Emission från utrustning i industrimiljö

Det är upp till tillverkaren att identifiera vilka standarder eller andra tekniska specifikationer som är tillämpbara för sina produkter. Det är frivilligt att använda sig av standarder. Kraven från respektive direktiv är dock del av varje EU-lands lagstiftning och måste följas.

Europakommissionen sammanställer en lista över de standarder som är harmoniserade för varje direktiv.

Svensk Elstandard, SEK, är svensk kontaktpunkt för standarder kopplade till EMC-direktivet.

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2020-04-09
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt