Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Bruksanvisning

Tillverkarna ska se till att den elektriska utrustningen medföljs av en bruksanvisning på ett språk som lätt kan förstås av användaren. Det är upp till varje EU-land att sätta upp krav för vilka språk som kan användas. Det anges inte i direktivet i vilket format bruksanvisningen ska vara, elektroniskt- eller pappersformat.

Skriv ut

I bruksanvisningen ska tillverkaren beskriva eventuella försiktighetsåtgärder som måste vidtas vid montering, installation, underhåll eller användning av utrustningen. Tillverkaren ska även beskriva produktens avsedda användning.

Om apparaten inte är avsedd att användas i bostadsområden, utan endast har en industriell användning, måste det tydligt framgå i bruksanvisningen eller på förpackningen.

Det kan i de harmoniserande standarderna listas ytterligare krav på bruksanvisningen, exempelvis utformning och innehåll. Vänligen granska de standarder som är tillämpbara för din produkt för att identifiera eventuella krav på bruksanvisningen.

Kraven på bruksanvisningen finns beskrivna i artikel 7 och 18 i direktivet och i Europakommissionens guide till EMC-direktivet.

Publicerad 2020-04-09Senast uppdaterad 2020-08-28
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt