Kontakta oss Kurser och seminarier Pressrum In English

Yttre gräns

Yttre gräns är gränsen mellan länder som tillhör den inre marknaden, EU och EES-länder, och mot ”tredje land”, det vill säga länder som inte tillhör EU:s inre marknad. Att kontrollera och säkerställa att varor som förs in uppfyller EU:s krav på bland annat skydd för hälsa, säkerhet och miljö är en viktigt funktion.

Skriv ut

Tullverket är den myndighet som har som uppgift att kontrollera att produkter som förs in på den inre marknaden uppfyller gällande lagstiftning.

Tullverket har befogenhet att stoppa en vara vid gränsen och kontrollera medföljande dokument eller själva produkten. Vid misstanke att kraven inte är uppfyllda kontaktar de aktuell marknadskontrollmyndighet som tar beslut om eventuell åtgärd. På Tullverkets hemsida finns mer information för importörer och exportörer.

Att köpa produkter från tredje land

 En ekonomisk operatör som köper produkter, eller komponenter till sin produkt, från tredje land är också importör. Operatören är därmed ansvarig för att säkerställa att produkten uppfyller gällande EU-krav, både tekniska och dokumentationskrav som CE-märkning. De olika direktiven anger vilka krav du som importör har.

Om du köper komponenter till din egen produkt måste du säkerställa att de inte äventyrar produktgodkännandet för din egen produkt, som till exempel elsäkerhet, innehåll av farliga substanser etc. Som exempel omfattas komponenter inte av RoHS-direktivet, utan som tillverkare måste du själv säkerställa att restriktionskraven på farliga ämnen är uppfyllda i din slutprodukt. 

Publicerad 2020-04-05Senast uppdaterad 2020-08-28
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt