Kontakta oss Kurser och seminarier Pressrum In English
Produktkravsguiden Bakgrund Legal metrologi - Reglerad mätteknik

Legal metrologi - Reglerad mätteknik

Legal metrologi, eller mätteknik ur legal aspekt, är en av grundpelarna i den inre marknaden. Att mäta och ange mätvärden på ett enhetligt sätt, liksom att ställa krav på kvaliteten på de mätinstrument och mätmetoder som används för att kontrollera legala krav är en förutsättning för en rättvis och tillförlitlig marknadskontroll.

Skriv ut

De svenska regelverken baseras dels på EU-direktiv och dels på nationella regler.

Direktiven anger krav på utformning och verifiering av mätutrustningen. Den ekonomiska aktören, vanligen tillverkaren eller importören, som för andra direktiv ansvarig att mätutrustningen uppfyller kraven..

Normalt kräver direktiven att en mätutrustning ska verifieras av ett anmält organ innan det sätts på marknaden. Därefter krävs ofta att användaren av en utrustning anlitar ett ackrediterat kontrollorgan för att med föreskrivna intervall verifiera att mätutrustningen ger korrekt resultat.

Publicerad 2020-04-05Senast uppdaterad 2020-04-09
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt