Kontakta oss Kurser och seminarier Pressrum In English
Produktkravsguiden Bakgrund Inre marknadsstrategin

Inre marknadsstrategin

Kommissionens ambition är att EU ska vara en stor gemensam marknad för varor och tjänster. Det kräver regler som är klara, stabila och införda i alla länder. Metoden att genomföra detta är EU-kommissionens strategi för den inre marknaden.

Skriv ut

Strategin för den inre marknaden är Europeiska kommissionens plan för att genomföra den inre marknadens fulla potential. Den inre marknaden är kärnan i det europeiska projektet, dvs möjligheten för människor, tjänster, varor och kapital att röra sig fritt över gränserna inom unionen. Vilket ger företag nya möjligheter samtidigt som konkurrensen leder till ett större urval och lägre priser för konsumenterna. Det gör det också möjligt för medborgare att resa, leva, arbeta eller studera vart de vill.

Fördelarna med den inre marknaden uppstår inte av sig självt utan kräver ett fungerande regelverk som är känt och accepterat av företag, konsumenter och myndigheter. I dagens snabbt föränderliga miljö behöver den inre marknaden kontinuerligt anpassa sig till nya idéer och affärsmodeller. Därför har kommissionen beslutat att vidta ett antal åtgärder för att modernisera och effektivisera den inre marknaden. Läs mer om kommissionens inre marknadsstrategi i länken här.

Publicerad 2020-04-05Senast uppdaterad 2020-04-05
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt