Kontakta oss Kurser och seminarier Pressrum In English
Produktkravsguiden Bakgrund Inre marknaden för varor

Inre marknaden för varor

EU:s inre marknad för varor omfattar en marknad på 500 miljoner konsumenter och 21 miljoner små och medelstora företag. Handel inom den inre marknaden är väsentlig för företagens tillväxt och investeringar.

Skriv ut

Att göra EU:s inre marknad med 500 miljoner konsumenter tillgänglig för alla producenter av varor är positivt både för företag och konsumenter.
Men man måste säkerställa att kvalitets-, säkerhets-, miljö- och andra krav är transparenta och uppfyller de minimimål man enats om inom EU. För att genomföra detta antogs "New Legislative Framework" år 2008. New Legislative Framework, NLF, är en vidareutveckling av "New approach" som introducerades redan på 80-talet. I Sverige benämns NLF "Varupaketet".

En av Europeiska kommissionens viktigaste uppgifter är att säkerställa den fria rörlighet för varor inom unionen samtidigt som man säkerställer höga krav på säkerhet för konsumenter och skydd av miljön och arbetstagare.

De väsentliga fördelarna med den inre marknaden för varor för företagen är:

  • en "hemmamarknad" på över 500 miljoner konsumenter för företagens produkter
  • tillgång till ett brett utbud av leverantörer och konsumenter
  • lägre enhetskostnader
  • ökade kommersiella möjligheter

EU konsumenterna drar nytta av:

  • lägre priser
  • mer innovation och snabbare teknisk utveckling
  • gemensamma och höga säkerhets- och miljöskyddskrav

För att förbättra funktionssättet hos den inre marknaden för varor och underlätta tillträdet till marknaden för ett brett utbud av produkter antogs år 2008 ett lagstiftningspaket med namnet ”New Legislative framework” (varupaketet på svenska). Detta initiativ håller just nu på att uppdateras ytterligare. Lagstiftningen avseende den inre marknad för varor syftar till att säkerställa att produkter som säljs på EU-marknaden uppfyller höga hälso-, säkerhets- och miljökrav. Produkter som får säljas i EU kan röra sig inom unionen utan hinder och med en minimal administrativ börda. 

Principen om fri rörlighet för varor säkerställer att bestämmelser inom såväl harmoniserade som icke harmoniserade sektorer inte leder till att det skapas orimliga handelshinder. Genom avtal och samarbeten med länder utanför unionen verkar EU för att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för internationell handel med reglerade produkter.

Publicerad 2020-04-05Senast uppdaterad 2020-04-05
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt