Kontakta oss Kurser och seminarier Pressrum In English
Produktkravsguiden Bakgrund Harmoniserade och icke-harmoniserade sektorer

Harmoniserade och icke-harmoniserade sektorer

Med harmoniserade sektorer avses inom EU-lagstiftningen att man har enats om samma regler för denna sektor inom hela EU.

Skriv ut

Den inre marknaden reglerar många olika produkter och tjänster. Vissa av dem är harmoniserade vilket innebär att man har beslutat och lagstiftat om gemensamma krav för hela den inre marknaden. Dessa kallas harmoniserade sektorer. De flesta av dessa sektorer regleras av bestämmelser som är anpassade till den nya metoden, medan andra sektorer som till exempel fordon och kemikalier är reglerade på andra sätt.

Dessutom finns icke-harmoniserade sektorer, där gemensamma EU-regler saknas och nationella bestämmelser fortfarande gäller. Målet är att även produkter inom icke-harmoniserade sektorer ska ha fri rörlighet på den inre marknaden, och därför finns procedurer som ska säkerställa att länder inte inför omotiverade begränsningar i den fria rörligheten för icke-harmoniserade sektorer.

Förutom de harmoniserade och icke-harmoniserade sektorerna finns det direktiv och förordningar som medger vissa nationella avvikelser, till exempel i fråga om gränsvärden och genomförandemetoder.

Förutom de harmoniserade och icke-harmoniserade sektorerna finns det direktiv och förordningar som medger vissa nationella avvikelser, till exempel i fråga om gränsvärden och genomförandemetoder.

I Produktkravsguiden hanterar vi endast krav i de harmoniserade sektorerna.

Harmoniserade sektorer

Harmoniserade sektorer omfattas av gemensamma regler i hela EU. De ger en klar och förutsägbar rättslig ram för företagen. Om tillverkare följer dessa regler kan deras produkter saluföras fritt på marknaden:

I de flesta sektorer t.ex. elektronisk och elektrisk utrustning, maskiner, hissar och medicintekniska produkter är EU-lagstiftningen begränsad till grundläggande hälso-, säkerhets- och miljökrav. För att visa att dessa krav uppfylls kan tillverkare använda standarder eller någon annan av de metoder som lagstiftningen föreskriver.

För andra sektorer som fordon och kemikalier innehåller lagstiftningen detaljerade krav.

Icke-harmoniserade sektorer

Icke-harmoniserade sektorer omfattas inte av gemensamma EU-regler och kan därmed omfattas av nationella bestämmelser. Dessa icke-harmoniserade sektorer omfattas emellertid också av fördragsbestämmelser om fri rörlighet för varor enligt Art. 34-36 FEUF. För att förhindra att nationella bestämmelser införs på produkter i dessa sektorer, som skulle kunna leda till otillbörliga handelshinder, omfattas dessa sektorer av ett anmälningsförfarande reglerat i Direktiv 98/34.

Ömsesidigt erkännande

Ömsesidigt erkännande är benämningen på den princip som gäller mellan EU:s medlemsländer. Den kallas också Cassis de Dijon-principen efter det fall i EU-domstolen som gav upphov till den här principen. Den innebär att en vara som lagligen tillverkas och säljs i ett EU-land också måste få importeras i andra EU-länder och sedan också säljas där. Principen gör gällande att det inte får finnas generella regler som hindrar varor från att spridas på EU:s inre marknad.

Publicerad 2020-04-05Senast uppdaterad 2020-08-28
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt