Kontakta oss Kurser och seminarier Pressrum In English

Handelshinder

Ambitionen på den inre marknaden är fri rörlighet. Ibland kan ändrade lagar och regler i olika länder hindra detta.

Skriv ut

Kommissionen har därför ett anmälningsförfarande där länder måste registrera ändringarna och producenter och andra intressenter har möjlighet att se och kommentera förslagen (TRIS-databasen). Liknande anmälningsförfarande finns på WTO (World Trade Organization) (TBT-databasen) för handel utanför EU, dvs med tredje land.

Nya eller ändrade tekniska föreskrifter i olika länder kan skapa onödiga och obehöriga tekniska handelshinder. Skillnader mellan produktregler kan medföra extra kostnader på exporterande företag och begränsa handeln mellan EU.

Europeiska kommissionens mål är att förhindra skapandet av dessa hinder och hjälpa företag att handla fritt i EU och därefter. För att hindra skapandet av tekniska handelshinder förvaltar kommissionen två anmälningsförfaranden:

  • Anmälningsförfarandet 2015/1535 på EU-nivå
  • TBT-anmälningsförfarandet på WTO-nivå.

Fördelarna med anmälningsförfarandena:

De båda anmälningsförfarandena möjliggör granskning av någon nationell teknisk föreskrift innan den antas. Detta gör att kommissionen och EU-länderna kan

  • upptäcka hinder för handels- och protektionistiska åtgärder innan de har negativa effekter
  • göra anmälda förslag förenliga med EU-lagstiftningen och WTO-reglerna
  • skapa en effektiv dialog
  • engagera sig med ekonomiska aktörer för att se till att deras röst hörs och ge dem tid att anpassa sin verksamhet till framtida bestämmelser
  • identifiera harmoniseringsbehov

Generaldirektoratet GROWTH (svenska: generaldirektoriatet TILLVÄXT) samordnar de två förfarandena, samråder med alla andra relevanta generaldirektorat och förbereder svar för att säkerställa att nationella tekniska föreskrifter är förenliga med EU-lagstiftningen och WTO-reglerna. Industri och andra intressenter är välkomna att bidra till båda förfarandena genom att skicka sina problem till kommissionen.
Länkar till databaser:

Publicerad 2020-04-05Senast uppdaterad 2020-04-05
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt