Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Dokumentation

Produkter som omfattas av NLF-direktiv ska ha en EU-försäkran om överensstämmelse samt teknisk dokumentation. EU-försäkran ska bifogas produkten medan den tekniska dokumentationen endast är avsedd för tillsynsmyndigheterna.

Skriv ut

EU-försäkran om överensstämmelse

Originalet ska förvaras minst 10 år efter den sista produkten satts på marknaden, och en kopia ska på begäran kunna visas upp för tillsynsmyndighet.

Teknisk dokumentation

Syftet med den tekniska dokumentationen är att ge tillsynsmyndigheten tillräcklig information om produktens konstruktion, tillverkning och funktion samt hur bedömningen av överensstämmelse har gjorts. Den tekniska dokumentationen måste finnas framme då den första produkten sätts på marknaden och bevaras i 10 år efter att det sista exemplaret av produkten satts på marknaden. Om förändringar i produkten görs under dess livstid måste de gå att identifiera i den tekniska dokumentationen så att tillsynsmyndigheten kan avgöra vilken information som gäller för ett givet exemplar av produkten. Vilken information som ska finnas beror bland annat på vilken modul (A till H) som har tillämpats, mer detaljerad information om kraven finns vanligen som bilaga till varje NLF-direktiv och finns också i beslut 768/2008/EG, bilaga II.

Bruksanvisning

De flesta direktiv och förordningar som hanterar produktens säkerhet föreskriver att en bruksanvisning ska bifogas produkten. Bruksanvisningen ska ange hur produkten ska användas för att vara säker och vissa direktiv föreskriver också en säkerhetsinformation. Se respektive direktiv för mer information. Varje land beslutar vilket/vilka språk som är godkända i bruksanvisningen. Sverige kräver att bruksanvisningen är tryckt på papper, detta för att det inte ska krävas extra utrustning för att kunna läsa bruksanvisningen.

Texten i till exempel lågspänningsdirektivet anger att ”Sådana bruksanvisningar och sådan säkerhetsinformation liksom alla etiketter ska vara tydliga och lättbegripliga.”

Publicerad 2020-04-05Senast uppdaterad 2021-05-17
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Ja, tack! Nej, inte riktigt