Kontakta oss Kurser och seminarier Pressrum In English

Rymdsektorn och det växande cyberhotet

SeminarieWebbinarium

Behovet av informationssäkerhet i allmänhet och cybersäkerhet i synnerhet växer. Nästan 50 procent av Teknikföretagens medlemmar uppger att de under de senaste två åren blivit utsatta för cyberangrepp och risken är påtaglig att ännu fler kommer att utsättas under 2021. Ingen domän är undantagen och forskningstunga verksamheter är ofta utsatta. Inom rymdområdet ställs höga krav på säker kommunikation, men även säkra miljöer.

För att synliggöra och exemplifiera hotbilden och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Teknikföretagen,  SSC - Swedish Space Corporation samt Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) in till ett gemensamt seminarium. Representanter för Säkerhetspolisen (Säpo) medverkar också på seminariet.

Målet är att öka medvetenheten om bland annat cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag.

På seminariet kommer bland annat följande aspekter beröras på tema rymdsektorn:
- Hur ser den nya hotbilden ut mot minde företag och underleverantörer?
- Vilka förövarna är och deras drivkrafter?
- Hur går attackerna till?
- Vad blir konsekvenserna av lyckade attacker?
- Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för en grundläggande säkerhetsnivå?

Datum: 25 oktober 2021
Tid: Kl. 10.00-12.00 
Plats: Digitalt via länk som fås efter registrering

Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan krävs.

Digitalisering & cybersäkerhet
okt
25
25 okt 10:00 - 12:00
Webbinarium