Kontakta oss Kurser och seminarier Val 22 Webbshop In English

Praktisk arbetsrätt

KursGöteborg
Med ökad kunskap om arbetsrätt och kollektivavtal kan många konfliktsituationer förebyggas och uppkomna tvister rörande anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande, diskriminering med mera lösas på arbetsplatsen. Kunskaper om kollektivavtalens regler för anställningsformer och arbetstider skapar också goda förutsättningar för att kunna använda och dimensionera bolagets resurser på ett optimalt sätt.

Kursen utgår från ett praktiskt perspektiv och ger en grundläggande kunskap om såväl Teknikföretagens centrala kollektivavtal som den arbetsrättsliga lagstiftningen såsom medbestämmandelagen, anställningsskyddslagen, förtroendemannalagen och ledighetslagarna. Med utgångspunkt från olika konkreta scenarion anknyter kursen till problem och frågeställningar av arbetsrättslig karaktär som kan uppstå i ett företag. Deltagarna ges möjlighet att gruppvis fördjupa sig i konkreta frågeställningar och case under handledning av erfarna kursledare med målet att öka deltagarnas säkerhet vid den praktiska hanteringen av arbetsrättsliga frågor på arbetsplatsen.

Kursinnehåll

  • Arbetsrättens grunder - vilka regler påverkar anställningen?
  • När ska jag som arbetsgivarföreträdare förhandla med facket?
  • Hur bör jag som chef agera vid medarbetares misskötsamhet?
  • Vad gäller arbetsrättsligt vid anställning och uppsägning?
  • Arbetstider - vilka möjligheter ger kollektivavtalen?
Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som har arbetsledande arbetsuppgifter eller som i sin roll företräder arbetsgivaren med arbetsrättsliga frågeställningar, exempelvis produktionschefer, arbetsledare, personalchefer och HR-specialister.

Omfattning 
Kursen är upplagd på två dagar och genomförs i fysisk form för att nyttja möjligheten till fördjupning och diskussion.
Kursdokumentation samt lunch och kaffe ingår i kurskostnaden. Mervärdesskatt tillkommer.
Kursen kan även företagsanpassas.

Dokumentation
Kursmaterialet innehållande åhörarkopior, faktatexter, checklistor, övningsuppgifter och Teknikföretagens kollektivavtal skickas ut digitalt till kursdeltagarna före kursstart.
Kursintyg mailas ut efter kursen.

Kurstider:
25 okt 08:30 - 16:30
26 okt 08:30 - 16:30

Överallt
Närsomhelst
{{occation.Month}}
{{occation.Day}}

{{occation.Location}}

{{occation.Label}}
18 platser kvar
okt
25
25 okt - 26 okt
Göteborg
Medlemspris exkl. moms:
5.200 kr
Ej medlem: 7.700 kr