Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Praktisk arbetsrätt - enbart tjänstemän

KursStockholm
Kursen vänder sig till företag eller verksamheter med enbart tjänstemän anställda och som tillämpar Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna eller Tekniktjänsteavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer. Med ökad kunskap om arbetsrätt och kollektivavtal kan många konfliktsituationer förebyggas och uppkomna tvister rörande anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande, diskriminering med mera lösas på arbetsplatsen. Kunskaper om kollektivavtalens regler för anställningsformer och arbetstider skapar också goda förutsättningar för att kunna använda och dimensionera bolagets resurser på ett optimalt sätt.

Kursen utgår från ett praktiskt perspektiv och ger en grundläggande kunskap om såväl de centrala kollektivavtalen för tjänstemän som den arbetsrättsliga lagstiftningen såsom medbestämmandelagen, anställningsskyddslagen, förtroendemannalagen och ledighetslagarna. Med utgångspunkt från olika konkreta scenarion anknyter kursen till problem och frågeställningar av arbetsrättslig karaktär som kan uppstå i ett företag. Deltagarna ges möjlighet att gruppvis fördjupa sig i konkreta frågeställningar och case under handledning av erfarna kursledare med målet att öka deltagarnas säkerhet vid den praktiska hanteringen av arbetsrättsliga frågor på arbetsplatsen.

Innehåll

  • Arbetsrättens grunder - vilka regler påverkar anställningen?
  • När ska jag som arbetsgivarföreträdare förhandla med facket?
  • Hur bör jag som chef agera vid medarbetares misskötsamhet?
  • Vad gäller arbetsrättsligt vid anställning och uppsägning?
  • Arbetstider - vilka möjligheter ger kollektivavtalen?

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som har arbetsledande arbetsuppgifter eller som i sin roll företräder arbetsgivaren i arbetsrättsliga frågeställningar, exempelvis verksamhetschefer, personalchefer och HR-specialister.

Omfattning
Kursen är upplagd på två dagar och genomförs i fysisk form för att nyttja möjligheten till fördjupning och diskussion.
Kursdokumentation samt lunch och kaffe ingår i kurskostnaden. Mervärdesskatt tillkommer. Kursen kan även företagsanpassas.

Dokumentation
Kursmaterialet innehållande åhörarkopior och Teknikföretagens kollektivavtal för tjänstemän skickas ut digitalt till kursdeltagarna före kursstart. Kursintyg mailas ut efter kursen.

23 platser kvar
apr.
17
17 apr. - 18 apr. 09:00 - 17:00
Stockholm
Medlemspris exkl. moms:
6 000 kr
Ej medlem: 8 500 kr