Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English

Offert-Order-Avtal

KursStockholm
Offert-Order-Avtal är en grundläggande kurs i avtals- och köprätt. Kursen tar upp ett flertal allmänna avtalsrättsliga frågor med inriktning på den nordiska marknaden, men även med internationella utblickar. Ett stort antal leveransbestämmelser som används inom industrin presenteras också.

Kursen behandlar ingående reglerna i NL 17 respektive ORGALIM S 2022 – som är de för teknikindustrin vanligaste leveransbestämmelserna. NL 17 är avsedda för produktleveranser inom och mellan de nordiska länderna. ORGALIM S 2022 är snarlika bestämmelser utarbetade för den europeiska marknaden, men som även kan användas vid internationella affärer utanför Europa. Kursen hjälper dig att få upp ögonen för var riskerna finns i köp- och försäljningsverksamheten och lotsar dig förbi de vanligaste fallgroparna. Genomgången varvas med deltagarnas egna frågor.

Innehåll

  • Tillämplig lag på avtalet 
  • Kan en offert återkallas eller ändras?
  • Vanliga leveransbestämmelser, deras ursprung och användningsområden
  • Kan köplagen/internationella köplagens regler avtalas bort?
  • Leveransförsening – viten och skadestånd
  • Säljarens ansvar för fel respektive immaterialrättsintrång
  • Produktansvar
  • Tvistlösning – domstol och skiljeförfarande?

Målgrupp
Försäljare, inköpare och andra inom företaget som kommer i kontakt med avtalsfrågor i samband med köp- och försäljningsverksamhet. Kursens fokus ligger på affärer inom och mellan de nordiska länderna, men passar även den som då och då kommer i kontakt med internationella affärer.
Omfattning
Kursen ges över en dag. Den kan även genomföras som anpassad företagsintern kurs.

Dokumentation
Presentationer, ett flertal promemorior och avtalstexter i ämnen som tas upp under kursen. Dokumentationen är digital. Ungefär en vecka före kursen får deltagarna möjlighet att ladda ned dokumentationen från Teknikföretagens webbplats. Därutöver ingår en månads gratis provabonnemang på vår tjänst Standardavtal online varigenom man får tillgång till ett stort antal leveransbestämmelser för teknikindustrin.

Överallt
Närsomhelst
{{occation.Month}}
{{occation.Day}}

{{occation.Location}}

{{occation.Label}}
20 platser kvar
okt.
10
10 okt. 09:00 - 17:00
Stockholm
Medlemspris exkl. moms:
4 500 kr
Ej medlem: 5 600 kr