Kontakta oss Kurser och seminarier Pressrum In English

Offert-Order-Avtal - digital utbildning

KursStockholm
Offert-Order-Avtal är en grundläggande kurs i avtals- och köprätt. Kursen tar upp ett flertal allmänna avtalsrättsliga frågor med inriktning på den nordiska marknaden, men även med internationella utblickar. Ett stort antal leveransbestämmelser som används inom industrin presenteras också.

Kursen behandlar ingående reglerna i NL 17 respektive ORGALIME S 2012 – som är de för teknikindustrin vanligaste leveransbestämmelserna. NL 17 är avsedda för produktleveranser inom och mellan de nordiska länderna. ORGALIME S 2012 är snarlika bestämmelser utarbetade för den europeiska marknaden, men som även kan användas vid internationella affärer utanför Europa.

Kursen hjälper dig att få upp ögonen för var riskerna finns i köp- och försäljningsverksamheten och lotsar dig förbi de vanligaste fallgroparna. Genomgången varvas med deltagarnas egna frågor.

Exempel:

  • Tillämplig lag på avtalet 
  • Kan en offert återkallas eller ändras? 
  • Vanliga leveransbestämmelser, deras ursprung och användningsområden 
  • Kan köplagen/internationella köplagens regler avtalas bort? 
  • Leveransförsening – viten och skadestånd 
  • Säljarens ansvar för fel respektive immaterialrättsintrång 
  • Produktansvar 
  • Tvistlösning – domstol och skiljeförfarande?

Omfattning:
Kursen genomförs digitalt via Microsoft Teams och omfattar två halvdagar. Kursen kan även företagsanpassas.
Kursdokumentation ingår i kurskostnaden. Mervärdesskatt tillkommer.

Dokumentation: Presentationer, ett flertal promemorior och avtalstexter i ämnen som tas upp under kursen. Dokumentationen är digital. Ungefär en vecka före kursen får deltagarna möjlighet att ladda ned dokumentationen från Teknikföretagens webbplats. Därutöver ingår en månads gratis provabonnemang på vår tjänst Standardavtal premium varigenom man får tillgång till ett stort antal leveransbestämmelser för teknikindustrin.

Kurstider:
17 nov 08:30 - 12:00
18 nov 08:30 - 12:00

Överallt
Närsomhelst
{{occation.Month}}
{{occation.Day}}

{{occation.Location}}

{{occation.Label}}
Fullbokad
nov
17
17 nov - 18 nov
Stockholm
Medlemspris exkl. moms:
2.600 kr
Ej medlem: 3.800 kr