Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Nyckeln till välstånd – så stärker forskning och innovation svensk konkurrenskraft

SeminarieStockholm

Sveriges välstånd är beroende av att vi kan attrahera investeringar i avancerad forskning, teknikutveckling och produktion. Men varken vår hittills starka position inom forskning och innovation eller teknikindustrins investeringar kan längre tas för givna. Samtidigt pågår en debatt om statens roll i forsknings- och innovationspolitiken.

Frågan om vilken roll staten ska ha i forsknings- och innovationssystemet är omdebatterad. Ibland klumpas statlig finansiering till olika strategiska innovationsprogram till exempel ihop med företagsstöd och bidrag. Samtidigt ser vi offensiva satsningar på forskning och innovation från det offentliga i konkurrentländer. Med anledning av detta är det angeläget att sprida ljus över hur det svenska forsknings- och innovationssystemet fungerar idag men också hur det bör fungera framöver.

Teknikföretagen släpper nu en rapport om betydelsen av forskning och innovation för konkurrenskraft och vikten av fortsatt samverkan mellan stat och näringsliv. Rapporten lyfter också den centrala betydelse strategiska innovationsprogram har för att företag fortsatt ska förlägga sina FoU-investeringar i Sverige. Rapporten mynnar ut i sex åtgärder för att stärka svensk konkurrenskraft genom forskning och innovation.

Rapporten presenteras på ett lunchseminarium.

Medverkar gör Mats Persson, utbildnings- och forskningsminister, som ger sin bild av hur Sveriges forsknings- och innovationsförmåga bäst kan stärkas samt industrins roll i detta.

Seminariet öppnas av Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen och rapporten presenteras av Mikael Dahlgren, forskningschef på ABB samt Peter Johansson, enhetschef forskning och innovation på Teknikföretagen.

Seminariet avslutas med paneldiskussion med bland andra:
Magnus Frodigh, forskningschef, Ericsson
Sofie Vennersten, Director Public Policy and Regulatory Affairs, Volvo Group
Monica Ringvik, CTO, RISE
Margareta Groth, prefekt, Luleå Tekniska Universitet (LTU).

Samtalet modereras av Maria Rosendahl, näringspolitisk chef Teknikföretagen

Medverkan sker på plats eller digitalt via livesändning, inspelning av seminariet skickas ut till samtliga deltagare.

 

Lunch från kl 11.30
feb.
22
22 feb. 12:00 - 13:00
Helio GT30 - Grev Turegatan 30 Stockholm