Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

LAS och omställning

KursSundsvall

Den 1 oktober börjar nya regler att gälla i bland annat Lag om anställningsskydd (LAS). Samma datum börjar också Huvudavtalet att tillämpas. Lagreglerna har i avgörande delar sin grund i vad parterna enats om i Huvudavtalet, som i sin tur innehåller regler som kompletterar eller ersätter reglerna i LAS och uthyrningslagen.

Syftet med förändringarna är bland annat att öka förutsägbarheten och flexibiliteten för arbetsgivaren i samband med uppsägningar. Möjligheten för arbetsgivaren att undanta arbetstagare från turordningen har exempelvis stärkts och blivit mer verksamhetsanpassad. Det har även skett en utökning av omställnings- och kompetensutvecklingsmöjligheterna för arbetstagare.

Detta informationsmöte är en möjlighet att träffas på plats för en genomgång av de viktigaste förändringarna för er medlemsföretag. Ni kommer även ha möjlighet att ställa frågor kring det nya regelverket.

20 platser kvar
okt
25
25 okt 10:00 - 12:00
Sundsvall