Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English

Industriella anläggningskontrakt - digital utbildning

KursStockholm

Vid köp och försäljning av industriella anläggningar är kontraktsfrågor mycket viktiga. Beställarens och leverantörens utbyte av affären beror på vad avtalet innehåller och hur det hanteras. Oftast står stora värden på spel. Alla på företaget som arbetar med dessa frågor behöver kunskaper om avtal och regler från förfrågan till projektets genomförande.

Kursen beskriver framför allt reglerna i leveransbestämmelserna NLM 19 och dess internationella motsvarighet ORGALIME SI 14. Dessutom behandlar kursen bakomliggande rättsregler som kan bli tillämpliga. Genomgången varvas med grupparbeten och diskussioner där det ges rikliga tillfällen att ställa egna frågor.
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om industriella anläggningsleveranser som genomförs i Sverige eller internationellt.

Innehåll 

  • När och hur blir avtal bindande? 
  • Vilken betydelse har letter of intent och andra preliminäravtal?
  • Ritningar och tekniska handlingar – skyddet för know how 
  • Parternas ansvar för förberedande arbeten 
  • Godsleverans – vem står risken för transporten? 
  • Har beställaren rätt att begära ändringar? 
  • Leverantörens ansvar för försening och fel 
  • Övertagandet av anläggningen 
  • Intrång i patent och annan immaterialrätt som innehas av tredjeMålgrupp
Kursen vänder sig i första hand till försäljare, inköpare, projektledare, konsulter och andra som arbetar med anläggningskontrakt direkt mot beställare och leverantörer.

Omfattning
Kursen genomförs digitalt under tre halvdagar via Teams. Den kan även genomföras som anpassad företagsintern kurs.

Dokumentation 
Digitalt material som innehåller presentationer och ett flertal promemorior och avtalstexter i ämnen som tas upp under kursen. I kursen ingår en kortare provprenumeration på Standardavtal Premium varigenom man får tillgång till ett stort antal leveransbestämmelser avsedda för teknikindustrin.

20 platser kvar
mars
21
21 mars - 23 mars
Stockholm
Medlemspris exkl. moms:
3 700 kr
Ej medlem: 4 900 kr