Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Den 22 februari genomförs en omfattande uppdatering av teknikföretagen.se. Sidan kan därför tillfälligt ligga nere under delar av förmiddagen.

Företagets arbetsmiljöarbete

KursSkellefteå
Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, bland annat de om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Enligt dessa ska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Detta innebär att arbetsmiljöfrågor hanteras på ett systematiskt sätt, utifrån de regler som gäller för verksamheten. Arbetsgivaren - företaget - har ansvaret för arbetsmiljön.

För att arbetsmiljöarbetet ska fungera måste arbetsuppgifter fördelas i organisationen till personer som har befogenheter och resurser för uppgifterna. Detta ställer krav på kunskap om bland annat vad arbetsmiljöarbetet innebär, vilka regler som gäller och hur arbetsskador förebyggs. Centrala begrepp inom arbetsmiljöarbetet är policy, riskbedömningar, rutiner, handlingsplaner och samverkan. Kursen tar upp och förklarar bland annat dessa begrepp.


Innehåll

  • Arbetsmiljöns lagar och regler en sammanfattning
  • Samverkan Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Tillsyn och påföljder


Mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskaper om ett företags arbetsmiljöarbete och känna till vilka regler som finns samt vilket ansvar som följer med uppgiftsfördelningen. Kursen ska ge kursdeltagarna tillräckliga kunskaper för att påbörja ett systematiskt arbetsmiljöarbete.


Målgrupp

Kursen vänder sig till exempel till chefer, arbetsledare, HR och skydds- och arbetsmiljöombud.


Omfattning

Kursen är en heldag och genomförs fysiskt på angiven ort. Kursen kan även företagsanpassas.


Dokumentation

Kursmaterialet innehållande faktatexter, övningsuppgifter och digitala åhörarkopior kommer att mejlas ut till kursdeltagarna innan kursstart.


Övrigt
Företag kan söka ekonomiskt stöd för de kostnader man har i samband med arbetsmiljöutbildningar. Teknikföretagen är godkända utbildningsanordnare av AFA Försäkring och vår utbildning Företagets arbetsmiljöarbete berättigar till stöd. Det ekonomiska stödet för utbildningar söks via AFA Försäkring. Läs mer här. 


Överallt
Närsomhelst
{{occation.Month}}
{{occation.Day}}

{{occation.Location}}

{{occation.Label}}
1 platser kvar
feb.
29
29 feb. 08:30 - 16:30
Skellefteå
Medlemspris exkl. moms:
3 000 kr
Ej medlem: 4 500 kr