Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English

Företagets arbetsmiljöarbete

KursGöteborg
Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, bland annat de om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Enligt dessa ska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Detta innebär att arbetsmiljöfrågor hanteras på ett systematiskt sätt, utifrån de regler som gäller för verksamheten. Arbetsgivaren - företaget - har ansvaret för arbetsmiljön.

För att arbetsmiljöarbetet ska fungera måste arbetsuppgifter fördelas i organisationen till personer som har befogenheter och resurser för uppgifterna. Detta ställer krav på kunskap om bland annat vad arbetsmiljöarbetet innebär, vilka regler som gäller och hur arbetsskador förebyggs. Centrala begrepp inom arbetsmiljöarbetet är policy, riskbedömningar, rutiner, handlingsplaner och samverkan. Kursen tar upp och förklarar bland annat dessa begrepp.

Innehåll

  • Arbetsmiljöns lagar och regler en sammanfattning
  • Samverkan Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Tillsyn och påföljder

Mål
Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskaper om ett företags arbetsmiljöarbete och känna till vilka regler som finns samt vilket ansvar som följer med uppgiftsfördelningen. Kursen ska ge kursdeltagarna tillräckliga kunskaper för att påbörja ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Målgrupp
Kursen vänder sig till exempel till chefer, arbetsledare, HR och skydds- och arbetsmiljöombud.

Omfattning
Kursen är en heldag och genomförs fysiskt på angiven ort. Kursen kan även företagsanpassas.

Dokumentation
Kursmaterialet innehållande faktatexter, övningsuppgifter och digitala åhörarkopior kommer att mejlas ut till kursdeltagarna innan kursstart.

Övrigt
Från och med 1 januari 2021 kan företag söka ekonomiskt stöd för de kostnader man har i samband med arbetsmiljöutbildningar. Teknikföretagen är godkända utbildningsanordnare av AFA Försäkring och vår utbildning Företagets arbetsmiljöarbete berättigar till stöd. Det ekonomiska stödet för utbildningar söks via AFA Försäkring. Där finns även de villkor som gäller för att ansöka om stöd, förteckning över alla godkända utbildningsanordnare och vanliga frågor och svar med mera.

Överallt
Närsomhelst
{{occation.Month}}
{{occation.Day}}

{{occation.Location}}

{{occation.Label}}
Fullbokad
nov.
21
21 nov. 08:30 - 16:30
Göteborg
Medlemspris exkl. moms:
2 600 kr
Ej medlem: 4 100 kr