Kontakta oss Avtal 2020 Kurser och seminarier Pressrum In English

Företagets arbetsmiljöarbete 1

KursGöteborg

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, bland annat de om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Enligt dessa ska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Detta innebär att arbetsmiljöfrågor hanteras på ett systematiskt sätt, utifrån de regler som gäller för verksamheten. Arbetsgivaren - företaget - har ansvaret för arbetsmiljön.

För att arbetsmiljöarbetet ska fungera måste arbetsuppgifter fördelas i organisationen till personer som har befogenheter och resurser för uppgifterna. Detta ställer krav på kunskap om bland annat vad arbetsmiljöarbetet innebär, vilka regler som gäller och hur arbetsskador förebyggs. Centrala begrepp inom arbetsmiljöarbetet är policy, riskbedömningar, rutiner, handlingsplaner och samverkan. Kursen tar upp och förklarar bland annat dessa begrepp.

Mål
Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskaper om ett företags arbetsmiljöarbete och känna till vilka regler som finns samt vilket ansvar som följer med uppgiftsfördelningen. Kursen ska ge kursdeltagarna tillräckliga kunskaper för att påbörja ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Dokumentation
Kursmaterialet innehållande faktatexter, övningsuppgifter, digitala åhörarkopior och checklistor kommer att mejlas ut till kursdeltagarna cirka en vecka för kursstart.

Målgrupp
Kursen vänder sig till exempel till chefer, arbetsledare, HR och skydds- och arbetsmiljöombud.

 

Omfattning
Kursen genomförs på Teams. För tider, se information om respektive kurstillfälle eller utskickad kursbekräftelse.

Kursen kan även företagsanpassas.

Kurstider:

Klockan 09.00-15.00 (inkl lunch, samt kortare pauser).

 

Överallt
Närsomhelst
{{occation.Month}}
{{occation.Day}}

{{occation.Location}}

{{occation.Label}}
mar
9
9 mar 09:00 - 15:00
Göteborg
Medlemspris exkl. moms:
1.900 kr
Ej medlem: 3.800 kr
Boka direkt