Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Kalendarium

Europa satsar på ”data, edge och cloud” – men vad gör Sverige?

SeminarieStockholm

Torsdag den 25 augusti kl. 12.00-13.00 bjuder vi in till seminarium

Betydelsen av data ökar konstant i världen och skapar unika möjligheter till stärkt konkurrenskraft, ökat värde i produkter och tjänster tillika förutsättningar för en hållbar och resilient samhällsutveckling. Tack vare moln- och edgelösningar kan idag data processas nästintill frikopplat från användaren. Potentialen är stor men det finns många utmaningar. En av orsakerna är att de växande datamängderna ställer krav på säkerhet och tydligare förståelse för hur data ska hanteras, delas och ägas. Kina, USA och EU ser alla värdet av data men har valt radikalt olika förhållningsätt. Hur bör Sverige agera?

Teknikföretagen och RISE har nyligen publicerat en gemensam rapport som ger en unik översikt på området och tydliggör möjligheter och utmaningar för Sverige. I syfte att skapa ökad förståelse för betydelsen av data och dess kopplingar till användning av molnteknik bjuder vi nu in till ett gemensamt seminarium.

Målet är att beskriva områdets betydelse för näringslivet i Sverige samt belysa var investeringar och insatser behövs.  

Seminariet kommer beröra hur ekosystemet runt data fungerar i Sverige, de initiativ som pågår på EU-nivå samt hur långt företag i Sverige kommit i sitt arbete. En viktig del blir också att diskutera hur samverkan mellan industri, akademi, institut och offentlig sektor kan utveckla Sveriges position, och säkra ett konkurrenskraftigt näringsliv och realisera kraften i den nya teknikens möjligheter.