Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Almedalen 2023 Avtal 2023 In English

Den mänskliga faktorn och det växande cyberhotet mot företag

SeminarieLuleå - Webbinarium

Behovet av informationssäkerhet i allmänhet och cybersäkerhet i synnerhet växer. Nästan 50 procent av Teknikföretagens medlemmar uppger att de under de senaste två åren blivit utsatta för cyberangrepp och risken är påtaglig att ännu fler kommer att utsättas under 2021. 

För att synliggöra och exemplifiera hotbilden och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Teknikföretagen samt Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) in till ett gemensamt seminarium med Luleå Science Park. Representanter för Säkerhetspolisen (Säpo) medverkar också på seminariet.

Målet är att öka medvetenheten om bland annat cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag.

På seminariet kommer bland annat följande aspekter beröras:

  • Hur ser den nya hotbilden ut mot minde företag och underleverantörer?
  • Vilka förövarna är och deras drivkrafter?
  • Hur går attackerna till?
  • Vad blir konsekvenserna av lyckade attacker?
  • Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för en grundläggande säkerhetsnivå?


Datum

19 januari 2021

Tid

Kl. 12.00-13.30

Plats

Digitalt via länk som fås efter registrering

Seminariet är kostnadsfritt.

Digitalisering & cybersäkerhet
jan.
19
19 jan. 12:00 - 13:30
Luleå - Webbinarium