Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Almedalen 2023 Avtal 2023 In English

Dags att förstärka skyddet mot cyberattacker - Karlskoga

SeminarieKarlskoga - Webbinarium

Svensk industri står under attack. På daglig basis riktas angrepp mot mindre företag och underleverantörer. Attackerna kommer i ökad utsträckning från främmande makter som vill tillskansa sig teknologi och immateriell egendom. Det finns betydande aktiviteter från kriminella grupper som manipulerar eller förstör information i utpressningssyfte.

För att synliggöra och exemplifiera hotbilden och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Teknikföretagen och Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) in till gemensamt seminarium. Målet är att öka medvetenheten om bland annat cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag. Säkerhetspolisen (SÄPO) kommer att redogöra för hotbilden.

På seminariet kommer bland annat följande aspekter beröras:

  • Hur ser den nya hotbilden ut mot mindre svenska företag?
  • Vilka förövarna är och deras drivkrafter?
  • Hur går attackerna till?
  • Vad blir konsekvenserna av lyckade attacker?
  • Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för en grundläggande säkerhetsnivå?

Seminarietillfällen på ämnet

Digitalisering & cybersäkerhet
okt.
19
19 okt. 10:00 - 12:00
Karlskoga - Webbinarium