Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English

Att förhandla med facket

KursMärsta
Att genomföra olika förhandlingar mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna är en central del av arbetsrätten. Kunskap om förhandlingsregler, grundläggande förhandlingsteknik och arbetsrättsliga regler är därför viktiga kunskaper för alla som i sin yrkesroll kommer i kontakt med förhandlingsfrågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna.

Kursen utgår från ett praktiskt perspektiv och bygger på att deltagarna genom olika förhandlingsspel ges möjlighet att öva sina färdigheter i förhandling och förhandlingsteknik. Kursen fokuserar på förhandlingsprocessen och förhandlingsteknik. Även viss genomgång av den arbetsrättsliga lagstiftningen sker inom ramen för kursen.

Kursen leds av erfarna förhandlare från Teknikföretagen. 


Exempel på innehåll

  • Förhandlingens olika faser
  • Olika typer av förhandlingar som exempelvis driftsinskränkning, produktionsökning och lönerevision.
  • Arbetsrättsliga regler av betydelse för förhandlingen

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som i kommer i kontakt med fackliga förhandlingar från ett arbetsgivarperspektiv, exempelvis produktionschefer, arbetsledare, personalchefer och HR-specialister. Kursen förutsätter att deltagarna har goda kunskaper i arbetsrättslig lagstiftning och våra kollektivavtal.

Omfattning och genomförande
Kursen är upplagd på två dagar och genomförs som en internatkurs (övernattning ingår i kurskostnaden). Eftersom kursen består av förhandlingsspel kan kursdagarnas längd variera. Även kursdokumentation och måltider ingår. Mervärdesskatt tillkommer.

Dokumentation
Kursmaterialet innehållande förutsättningar för förhandlingsspelen och Teknikföretagens kollektivavtal skickas ut digitalt till kursdeltagarna före kursstart.  Kursintyg mailas ut efter kursen. 

Kostnad
Kurspriset är 6 400 kr + moms.

Kurstider
Kursen startar kl. 10.00 den 26 september och avslutas kl. 17.00 den 27 september och genomförs på Steningevik, www.steningevik.se

9 platser kvar
sep.
26
26 sep. - 27 sep.
Märsta
Medlemspris exkl. moms:
6 400 kr
Ej medlem: