Kontakta oss Kurser och seminarier Pressrum In English

Arbetsrätt och kollektivavtal - digital kurs

KursSundsvall
Kunskaper om arbetsrätt och kollektivavtal är viktiga för att kunna förebygga konfliktsituationer och hantera uppkomna tvister på arbetsplatsen rörande exempelvis anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande och diskriminering. Kunskaper om kollektivavtalens regler för anställningsformer och arbetstider skapar också goda förutsättningar för att kunna anpassa bolagets resurser på ett optimalt sätt.

Kursen är en helt digital kurs som handleds av Teknikföretagens erfarna kursledare. Kursen ger en översiktlig och bred kunskap om såväl Teknikföretagens centrala kollektivavtal som den arbetsrättsliga lagstiftningen såsom medbestämmandelagen, anställningsskyddslagen, förtroendemannalagen och ledighetslagarna. Under kursen anknyter vi till vardagliga problem och frågeställningar vilket ger deltagarna säkerhet vid hanteringen av arbetsrättsliga frågor på arbetsplatsen.

Kursinnehåll
Arbetsrättens grunder – vilka regler påverkar anställningen?
När ska bolaget förhandla med facket? Hur ska jag hantera misskötsamhet?
Kan jag beordra övertid och skiftarbete?
När måste jag bevilja ledighet?

Målgrupp 
Kursen vänder sig till chefer och personal som i sin roll kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågeställningar exempelvis HR-specialister.

Omfattning
Kursen omfattar två halvdagar och genomförs digitalt via Microsoft Teams. Det förutsätter att deltagarna har tillgång till programmet och en arbetsstation med möjlighet att kommunicera digitalt via både bild och ljud eftersom kursen strävar efter en hög grad av interaktion. Länk för att ansluta till utbildningen skickas innan kursstart.
Kursdokumentation ingår i kurskostnaden. Mervärdesskatt tillkommer.
Kursen kan även företagsanpassas.

Dokumentation
Kursmaterialet innehållande åhörarkopior, övningsuppgifter och Teknikföretagens kollektivavtal skickas ut digitalt till kursdeltagarna före kursstart.
Kursintyg mailas ut efter kursen.

Kurstider:
9 nov 08:30 - 12:00
10 nov 08:30 - 12:00

Överallt
Närsomhelst
{{occation.Month}}
{{occation.Day}}

{{occation.Location}}

{{occation.Label}}
Marina Hedström Kursansvarig 0730558850 Maila
Fullbokad
nov
9
9 nov - 10 nov
Sundsvall
Medlemspris exkl. moms:
1.900 kr
Ej medlem: 3.800 kr