Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Medlemsportalen

Information med anledning av kriget i Ukraina

Händelseutvecklingen i Rysslands krig mot Ukraina går fort. Som medmänniskor, européer, och världsmedborgare påverkas vi på djupet. Teknikföretagen analyserar och gör bedömningar vad konflikten i bred bemärkelse innebär för våra medlemsföretag. På den här sidan publicerar vi sådan information löpande.

Hög inflation blir ännu högre i Ryssland

Västvärlden har nu tagit fram ett femte sanktionspaket. Syftet med paketen är att via den ekonomiska vägen försvåra för Ryssland att bedriva krig mot Ukraina. Utan handel med Väst minskar exportintäkterna och även möjligheten att producera för den inhemska marknaden, då importberoendet av insatsvaror från EU är stort.

Läs mer

Kriget i Ukraina påskyndar omdirigeringen av globala värdekedjor

Produktions- och leveransstörningar under Coronakrisen och nu även i samband med kriget i Ukraina talar för att allt fler företag ser över sina globala värdekedjor. Detta är dock inte ett helt nytt fenomen som uppkommit under de senaste två åren. Vi noterade redan innan pandemin en ny trend av nedkortade globala värdekedjor.

Läs mer

It’s the economy stupid

Industriekonomerna har i samband med tidigare nyhetsbrev analyserat Rysslands ekonomiska ställning i relation till resten av världen. Slutsatsen är att Ryssland må vara en militär stormakt men en ekonomisk dvärg. Man kan påminna sig det beryktade uttalandet av Bill Clintons strateg James Carville inför presidentvalet 1992: ”The economy stupid”.

Läs mer

Mer information

Mer på Internet https://www.svensktnaringsliv.se/fraga/kriget-i-ukraina

Svenskt Näringsliv: Information till medlemsföretag med anledning av kriget i Ukraina

Mer på Internet https://regeringen.se/regeringens-politik/rysslands-invasion-av-ukraina/

Regeringen: Rysslands invasion av Ukraina

Mer på Internet https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/om-rysslands-invasion-av-ukraina/

MSB: Om Rysslands invasion av Ukraina

Mer på Internet https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/vi-foljer-allvarligt-omvarldslage.html

Säkerhetspolisen: Säkerhetspolisen följer omvärldsläget

Mer på Internet https://www.business-sweden.com/sv/campaigns/kriget-i-ukraina/

Business Sweden: Kriget i Ukraina

Mer på Internet http://www.energimyndigheten.se/om-oss/press/prenumerera/laget-pa-energimarknaderna/sa-paverkar-invasionen-av-ukraina-sveriges-energilage/

Energimyndigheten: Så påverkar invasionen av Ukraina Sveriges energiläge

Mer på Internet https://www.sverigeshandelskamrar.se/

Sveriges Handelskamrar - Här kan du klicka dig vidare till din regionala Handelskammare för mer information

Mer på Internet https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_sv

EU-kommissionen: EU solidarity with Ukraine

Mer på Internet https://ec.europa.eu/info/files/220316-faqs-export-related-restrictions-russia_en

EU-kommissionen: Frequently asked questions on export-related restrictions pursuant to Articles 2, 2a and 2b of Council Regulation No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine