Kontakta oss Avtal 2020 Kurser och seminarier Pressrum In English

Vår tidigare driftsstörning är löst, och det är åter igen möjligt att ringa vår Arbetsgivarjour samt logga in på våra medlemssidor.

Information med anledning av corona

Tips på kompetensutveckling hösten 2020

I och med den pågående krisen är det många som vill passa på att kompetensutveckla sig. Med kompetensutveckling går både medarbetare och företag stärkta ur krisen. Flera nya kurser och fortbildningsinsatser finns tillgängliga för dig och ditt företag.

Kompetensutveckling under korttidsarbete

Tillväxtverket som godkänner korttidsarbete ställer sig positiva till kompetensutveckling under arbetsbefriad tid. Tillväxtverket skriver på sin webb "Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt. De lokala parterna har möjlighet att komma överens om att det ska ske kompetensutveckling under korttidsarbetet, t.ex. interna eller externa utbildningar, gå bredvid en kollega eller genomföra kompetensvalidering. Att arbetstagarna under arbetsbefriad tid deltar i utbildning och andra kompetensutvecklande insatser som överenskommits mellan de lokala parterna påverkar inte stödet."

Utbildningar och kurser inom teknik och digitalisering

Det finns många aktörer och leverantörer av fortbildning, både privata och offentligt finansierade aktörer. Här nedan tipsar vi om några utbildningar och fortbildningsinsatser inom till exempel smart industri, hållbarhet och digital transformation. Utbildningarna är tillgängliga nu eller i närtid och kostnadsfria. Se länk för mer information, hur anmälan går till och så vidare. Detta är på inget sätt en komplett förteckning. Listan uppdateras löpande vid behov.

Kompetens.nu

De stora och snabba teknikskiftena inom industrin ställer nya krav på kompetensen hos medarbetarna. Produktionskedjorna blir allt mer kunskapsintensiva och kompetensutveckling är avgörande för att hänga med och kunna ta marknadsandelar. På kompetens.nu finns högaktuella, relevanta och kvalitetssäkrade utbildningar som utgår från näringslivets behov. Utbildningarna är helt digitala och kostnadsfria.

Läs mer här.

Distanskurser inom smart industri, mjukvaruutveckling, AI med mera - Mälardalens högskola, Linnéuniversitet, Örebro Universitet, Högskolan Väst

Gemensam sajt från flera lärosäten med kurser för yrkesverksamma inom industrin!

Högskolorna och universiteten ovan har fått många förfrågningar från industriföretag om kompetensutveckling för anställda. De har lång erfarenhet av att utveckla och implementera flexibla kurser i samarbete med industrin genom pågående ”Expertkompetensprogram” från KK-stiftelsen.

De fyra högskolorna/universiteten lanserar nu en gemensam portal för ansökan till kurser anpassade till yrkesverksamma inom industrin. Flera nya kurser finns utvecklade för att tillgodose kompetensutvecklingsbehov under coronakrisen. På en gemensam sida finns information om alla kurser och länkar till ansökningsformulär.

Läs och kika här.

Extrainsatta onlinekurser och föreläsningar inom teknik - Uppsala Universitet

Uppsala Universitet har tillgängliggjort delar av befintliga kurser. Det går kostnadsfritt och utan anmälan att ta del av inspelade föreläsningar, lektioner och seminarier inom områden som industriell ekonomi och inbyggda system.

Ta del av Uppsala Universitets material här.

Ingenjör 4.0

Fortbildningsinsatsen Ingenjör 4.0 ger tillgång till 16 valbara paket inom industriell digitalisering. Varje paket innehåller spets­kunskap i t.ex. digitala tvillingar, 3D-printing, 5G-uppkoppling i produktion, moln-teknik, smart underhåll och människa-robot-samverkan.

I varje fortbildningspaket ligger fyra moduler, som var och en motsvarar ungefär en högskolepoäng, ungefär tre till fem dagars arbete. Fortbildningen genomförs på engelska, via web och innehåller presentationer, frågestunder, problemlösning, expertpaneler och uppföljning. Deltagarna har möjlighet att diskutera egna problem­ställningar och samarbeta med ingenjörer vid andra företag.

Utbildningarna är på hög nivå, förkunskapskraven är akademisk utbildning till exempel civil- eller högskoleingenjör. Ingenjör 4.0 utvecklas av strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 och Produktionsakademin. Arbete pågår för att utveckla och skala upp satsningen.

För mer information kontakta:

Cecilia Warrol, 08-782 08 28, cecilia.warrol@teknikforetagen.se

Expertkompetensprogrammet ProdEx – Högskolan Väst

ProdEx ger kurser på avancerad nivå till en mix av studenter och yrkesverksamma för att förstärka den svenska industrins konkurrenskraft. Inom ProdEx finns kurser inom till exempel Additiv tillverkning och robotteknik. Inom ProdEx tillämpas validering av arbetslivserfarenhet för att se om den intresserade har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Kurserna är relativt korta, motsvarande 2,5 högskolepoäng och genomförs under 5 veckor.

Kurserna genomförs idag i en blandad form, fysiskt och via nätet.
Läs mer här.

MOOC (Massive Open Online Course) = storskaliga öppna nätbaserade kurser

Introduktion till industriell digitalisering, Göteborgs Tekniska College

Utbildningen bygger på självstudier i en onlineplattform och omfattar i sin helhet 40 timmar. Utbildningen har tagits fram med stöd från Vinnova i nära samarbete med Västsvenska Handelskammaren, SKF, Volvo Cars och GKN Aerospace.  

Läs mer och registrera dig här.

MOOC:ar på KTH

KTH har mooc:ar inom bland annat digital transformation, Internet of things och hållbar utveckling. Flera är tillgängliga nu.

Läs mer här.

MOOC:ar på Chalmers

Chalmers har ett stort utbud av industrirelevanta mooc:ar till exempel inom Supply Chain, Decision-Making for Autonomous Systems och Hybrid Vehicles. Flera är tillgängliga nu.

Läs mer här.

Elements of AI - grunderna i Artificiell intelligens

Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt. Det tar ca 15-30 timmar att genomföra kursen.

Läs mer här.

Fler möjligheter inom utbildning och digitalisering

Nytt uppdrag för Yrkeshögskolan – kurser och korta kurspaket

Yrkeshögskolan har fått ett utökat uppdrag kring kortare utbildningar. Utbildningarna är flexibla när det kommer till studieform och studietakt. De är olika långa, bland de beviljade utbildningarna finns allt från de som motsvarar en veckas studier till närmare ett halvår. Till exempel kommer det ges utbildningar inom dataanalys, cybersäkerhet och smarta elnät.

Läs mer om deras korta utbildningar här.

Validera medarbetares kompetens

Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetens inom ett yrke eller yrkesområde oavsett om den utvecklats genom utbildning eller genom många år på jobbet. Validering innebär också att tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet kan tillgodoräknas när man ska vidareutbilda sig, det vill säga att utbildningstiden kan förkortas med hjälp av validering.

Genom att validera medarbetares kompetens blir det mycket enklare att upprätta en långsiktig plan för kompetensutveckling på företaget. Vilken kompetens finns och vilken behöver utvecklas. Med ”baskonceptet” som plattform för validering utvecklar företagen sina medarbetare på ett kvalitetssäkert sätt och medarbetaren får förutsättningar för en fortsatt yrkesspecifik utveckling.

Industrins arbetsgivar-, arbetstagar- och fristående branschorganisationer samarbetar kring validering genom samverkansplattformen Svensk industrivalidering. Det är också varumärket för industrins system och struktur för branschvalidering av yrkeskompetens.

För att komma igång med validering, ta kontakt med ett ackrediterat testcenter i listan som du finner här.

Digitaliseringsfilmer från RISE

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck) som beskriver möjligheterna med allt från 3D-printning till Internet of Things, om hur Blockchain egentligen fungerar och om hur man kan öka både effektivitet och affärer med VR-teknik.

Allt i kunskapsbanken ”Dags att digitalisera” är fritt att ta del av. Dags att digitalisera är utvecklat av RISE med finansiering från Tillväxtverket.

Filmerna finns här.

Kompetensutveckling arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett viktigt område där kompetensutvecklingsinsatser kan vara aktuellt.

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som bland annat tagit fram olika typer av utbildningar på arbetsmiljöområdet. Utbildningarna tar upp områden som chefens arbetsmiljöansvar, systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar, organisatorisk och social arbetsmiljö mm. I Prevents utbildningskatalog finns utbildningar av olika längd, klassrumsledda och digitala, kostnadsfria och de som är belagda med avgift.

Läs mer om Prevent, deras utbildningar och olika verktyg för arbetsmiljöarbete på deras hemsida här.

Energieffektivisering

Energieffektivisering handlar om att använda energin på ett smartare sätt och det finns många vinster för teknikföretag. Därför har Teknikföretagen i samarbete med Energimyndigheten tagit fram webbutbildningen Energismart teknikföretag. Läs mer här.