Kontakta oss Kurser och seminarier Teknikföretagen i Almedalen 2022 Val 22 Webbshop In English

Just nu har teknikforetagen.se vissa driftstörningar efter en planerad uppdatering. Vi arbetar på att lösa detta inom kort.

Tips på kompetensutveckling

I och med den pågående krisen och samtidigt en mycket snabb teknikutveckling är det många som vill passa på att kompetensutveckla sig. Med kompetensutveckling går både medarbetare och företag stärkta ur krisen. Just nu finns ett betydligt större utbud av fortbildningsinsatser och kurser tillgängliga än tidigare.

Information med anledning av corona

ESF-projekt

Här nedan tipsar vi om några aktuella ESF-projekt.

Kompetenssäkrad individ 2020-2022

Målgruppen för ESF-projektet Kompetenssäkrad individ 2020- 2022  är yrkesarbetare i industrin som har kompetensutvecklingsbehov för att klara grundläggande eller mer avancerade arbetsuppgifter. Deltagande företag får stöd i tre steg, Handledning - Branschvalidering – Kompetensutveckling, med sikte på träffsäker kompetensutveckling och handlingsplan för fortsatt kompetensförsörjning.

Läs mer.

Co-Skill

I södra Sverige finns ESF-projektet CoSkill - kostnadsfria utbildningar för digital omställning. Projektet är öppet för små och medelstora företag som har blivit påverkade av Corona-pandemin och som har sin verksamhet i Skåne och Blekinge.

Läs mer.

Framtidssäkrad industri

Framtidssäkrad industri är inriktat mot arbetare och tjänstemän i Jönköpings och Kronobergs län. Deltagande företag får stöd i tre steg, Handledning - Branschvalidering – Kompetensutveckling.

Läs mer.

STORK Strategisk Omställning och Riskminimering genom Kompetenslyft

I Småland finns också STORK Strategisk Omställning och Riskminimering genom Kompetenslyft vars syfte är att på ett strategiskt plan utveckla ledare, ledningsgrupper och medarbetare inom tillverkningsindustrin.

Läs mer.

VARSEL-projektet

VARSEL-projektet genomförs av Region Västerbotten tillsammans med fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom utlysningen “Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher”.

Läs mer.

Utbildningar och kurser inom teknik och digitalisering

Det finns många aktörer och leverantörer av fortbildning, både privata och offentligt finansierade aktörer. Här nedan tipsar vi om några utbildningar och fortbildningsinsatser inom till exempel smart industri, hållbarhet och digital transformation. Utbildningarna är tillgängliga nu eller i närtid och kostnadsfria. Se länk för mer information, hur anmälan går till och så vidare. Detta är på inget sätt en komplett förteckning. Listan uppdateras löpande vid behov.

Kompetens.nu

De stora och snabba teknikskiftena inom industrin ställer nya krav på kompetensen hos medarbetarna. Produktionskedjorna blir allt mer kunskapsintensiva och kompetensutveckling är avgörande för att hänga med och kunna ta marknadsandelar. På kompetens.nu finns högaktuella, relevanta och kvalitetssäkrade utbildningar som utgår från näringslivets behov. Utbildningarna är helt digitala och kostnadsfria.

Läs mer här.

Distanskurser inom smart industri, mjukvaruutveckling, AI med mera - Mälardalens högskola, Linnéuniversitet, Örebro Universitet, Högskolan Väst

Gemensam sajt från flera lärosäten med kurser för yrkesverksamma inom industrin!

Högskolorna och universiteten ovan har fått många förfrågningar från industriföretag om kompetensutveckling för anställda. De har lång erfarenhet av att utveckla och implementera flexibla kurser i samarbete med industrin genom pågående ”Expertkompetensprogram” från KK-stiftelsen.

De fyra högskolorna/universiteten lanserar nu en gemensam portal för ansökan till kurser anpassade till yrkesverksamma inom industrin. Flera nya kurser finns utvecklade för att tillgodose kompetensutvecklingsbehov under coronakrisen. På en gemensam sida finns information om alla kurser och länkar till ansökningsformulär.

Läs och kika här.

Extrainsatta onlinekurser och föreläsningar inom teknik - Uppsala Universitet

Uppsala Universitet har tillgängliggjort delar av befintliga kurser. Det går kostnadsfritt och utan anmälan att ta del av inspelade föreläsningar, lektioner och seminarier inom områden som industriell ekonomi och inbyggda system.

Ta del av Uppsala Universitets material här.

Ingenjör 4.0

Fortbildningsinsatsen Ingenjör 4.0 ger tillgång till 16 valbara paket inom industriell digitalisering. Varje paket innehåller spets­kunskap i t.ex. digitala tvillingar, 3D-printing, 5G-uppkoppling i produktion, moln-teknik, smart underhåll och människa-robot-samverkan.

I varje fortbildningspaket ligger fyra moduler, som var och en motsvarar ungefär en högskolepoäng, ungefär tre till fem dagars arbete. Fortbildningen genomförs på engelska, via web och innehåller presentationer, frågestunder, problemlösning, expertpaneler och uppföljning. Deltagarna har möjlighet att diskutera egna problem­ställningar och samarbeta med ingenjörer vid andra företag.

Utbildningarna är på hög nivå, förkunskapskraven är akademisk utbildning till exempel civil- eller högskoleingenjör. Ingenjör 4.0 utvecklas av strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 och Produktionsakademin. Arbete pågår för att utveckla och skala upp satsningen.

För mer information kontakta:

Cecilia Warrol, 08-782 08 28, cecilia.warrol@teknikforetagen.se

Expertkompetensprogrammet ProdEx – Högskolan Väst

ProdEx ger kurser på avancerad nivå till en mix av studenter och yrkesverksamma för att förstärka den svenska industrins konkurrenskraft. Inom ProdEx finns kurser inom till exempel Additiv tillverkning och robotteknik. Inom ProdEx tillämpas validering av arbetslivserfarenhet för att se om den intresserade har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Kurserna är relativt korta, motsvarande 2,5 högskolepoäng och genomförs under 5 veckor.

Kurserna genomförs idag i en blandad form, fysiskt och via nätet.
Läs mer här.

MOOC (Massive Open Online Course) = storskaliga öppna nätbaserade kurser

Introduktion till industriell digitalisering, Göteborgs Tekniska College

Utbildningen bygger på självstudier i en onlineplattform och omfattar i sin helhet 40 timmar. Utbildningen har tagits fram med stöd från Vinnova i nära samarbete med Västsvenska Handelskammaren, SKF, Volvo Cars och GKN Aerospace.  

Läs mer och registrera dig här.

MOOC:ar på KTH

KTH har mooc:ar inom bland annat digital transformation, Internet of things och hållbar utveckling. Flera är tillgängliga nu.

Läs mer här.

MOOC:ar på Chalmers

Chalmers har ett stort utbud av industrirelevanta mooc:ar till exempel inom Supply Chain, Decision-Making for Autonomous Systems och Hybrid Vehicles. Flera är tillgängliga nu.

Läs mer här.

Elements of AI - grunderna i Artificiell intelligens

Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt. Det tar ca 15-30 timmar att genomföra kursen.

Läs mer här.

Fler möjligheter inom utbildning och digitalisering

Nytt uppdrag för Yrkeshögskolan – kurser och korta kurspaket

Yrkeshögskolan har fått ett utökat uppdrag kring kortare utbildningar. Utbildningarna är flexibla när det kommer till studieform och studietakt. De är olika långa, bland de beviljade utbildningarna finns allt från de som motsvarar en veckas studier till närmare ett halvår. Till exempel kommer det ges utbildningar inom dataanalys, cybersäkerhet och smarta elnät.

Läs mer om deras korta utbildningar här.

Validera medarbetares kompetens

Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetens inom ett yrke eller yrkesområde oavsett om den utvecklats genom utbildning eller genom många år på jobbet. Validering innebär också att tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet kan tillgodoräknas när man ska vidareutbilda sig, det vill säga att utbildningstiden kan förkortas med hjälp av validering.

Genom att validera medarbetares kompetens blir det mycket enklare att upprätta en långsiktig plan för kompetensutveckling på företaget. Vilken kompetens finns och vilken behöver utvecklas. Med ”baskonceptet” som plattform för validering utvecklar företagen sina medarbetare på ett kvalitetssäkert sätt och medarbetaren får förutsättningar för en fortsatt yrkesspecifik utveckling.

Industrins arbetsgivar-, arbetstagar- och fristående branschorganisationer samarbetar kring validering genom samverkansplattformen Svensk industrivalidering. Det är också varumärket för industrins system och struktur för branschvalidering av yrkeskompetens.

För att komma igång med validering, ta kontakt med ett ackrediterat testcenter i listan som du finner här.

Digitaliseringsfilmer från RISE

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck) som beskriver möjligheterna med allt från 3D-printning till Internet of Things, om hur Blockchain egentligen fungerar och om hur man kan öka både effektivitet och affärer med VR-teknik.

Allt i kunskapsbanken ”Dags att digitalisera” är fritt att ta del av. Dags att digitalisera är utvecklat av RISE med finansiering från Tillväxtverket.

Filmerna finns här.

Kompetensutveckling arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett viktigt område där kompetensutvecklingsinsatser kan vara aktuellt.

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som bland annat tagit fram olika typer av utbildningar på arbetsmiljöområdet. Utbildningarna tar upp områden som chefens arbetsmiljöansvar, systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar, organisatorisk och social arbetsmiljö mm. I Prevents utbildningskatalog finns utbildningar av olika längd, klassrumsledda och digitala, kostnadsfria och de som är belagda med avgift.

Läs mer om Prevent, deras utbildningar och olika verktyg för arbetsmiljöarbete på deras hemsida här.

Energieffektivisering

Energieffektivisering handlar om att använda energin på ett smartare sätt och det finns många vinster för teknikföretag. Därför har Teknikföretagen i samarbete med Energimyndigheten tagit fram webbutbildningen Energismart teknikföretag. Läs mer här.


___________________________________________

Information om kompetensutveckling under korttidsarbete

Tillväxtverket som godkänner korttidsarbete ställer sig positiva till kompetensutveckling under arbetsbefriad tid.

Tillväxtverket skriver på sin webb "Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt. De lokala parterna har möjlighet att komma överens om att det ska ske kompetensutveckling under korttidsarbetet, t.ex. interna eller externa utbildningar, gå bredvid en kollega eller genomföra kompetensvalidering. Att arbetstagarna under arbetsbefriad tid deltar i utbildning och andra kompetensutvecklande insatser som överenskommits mellan de lokala parterna påverkar inte stödet."

Möjlighet till ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Per den 1 januari 2021 har lagen om stöd vid korttidsarbete ändrats och en ny förordning antagits. De nya reglerna möjliggör för arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete att också få ersättning för kostnader för kompetensinsatser.

Hur definieras kompetensinsatser?

Med kompetensinsatser avses i detta sammanhang insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos en arbetstagare och som arbetsgivaren har kostnader för. Att validera kompetens innebär att strukturerat bedöma, värdera, dokumentera och erkänna kunskaper och kompetens som en person besitter.

Tillväxtverket kommer ta fram beskrivningar på vilka kostnader för kompetensinsatser som företag kan få ersättning för. Detta kommer sannolikt vara klart i slutet av januari eller början av februari.

Hur ser ersättningen ut?

Rätten att söka ersättningen gäller i lagen från och med 1 januari.  Men ansökan kommer att öppna först i april. Arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete ska ha möjlighet att söka ersättning för 60 procent av ersättningsgrundande kostnader upp till ett högsta belopp per arbetstagare. Maxbeloppet beror på hur lång stödperioden är för korttidsstödet som företaget har fått godkänd. I de flesta fall kommer maxbeloppet för ersättningen vara 10 000 kronor per arbetstagare, och i vissa fall kan det bli 20 000 kronor per arbetstagare.

Villkoren för kompetensutveckling ska regleras i avtal

Ovanstående gäller under förutsättning att de närmare villkoren för kompetensinsatser regleras i ett lokalt kollektivavtal. Ett villkor för att ersättning för kompetensinsatser ska utgå är att kompetensinsatserna anordnas på den för arbetstagaren arbetsbefriade tiden, vilket alltså ska regleras i det lokala kollektivavtalet.