Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Medlemsportalen

Digital kurs: Arbetsrätt och kollektivavtal

Med ökad kunskap om arbetsrätt och kollektivavtal kan många konfliktsituationer förebyggas och uppkomna tvister rörande anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande, diskriminering med mera lösas på arbetsplatsen. Kunskaper om kollektivavtalens regler för anställningsformer och arbetstider skapar också goda förutsättningar för att kunna anpassa bolagets resurser på ett optimalt sätt.


Kursen ger en översiktlig och bred kunskap om såväl Teknikföretagens centrala kollektivavtal som den arbetsrättsliga lagstiftningen såsom medbestämmandelagen, anställningsskyddslagen, förtroendemannalagen och ledighetslagarna. Under kursen anknyter vi till vardagliga problem och frågeställningar vilket ger deltagarna säkerhet vid hanteringen av arbetsrättsliga frågor på arbetsplatsen.

Exempel

Vad ska jag tänka på när jag anställer? När ska jag som arbetsgivarföreträdare förhandla med facket? Hur ska jag hantera misskötsamhet? Kan jag beordra övertid och skiftarbete? När måste jag bevilja ledighet?

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som har arbetsledande arbetsuppgifter eller arbetar med arbetsrättsliga frågeställningar såsom produktionschefer, arbetsledare, personalhandläggare, personalchefer och specialister med arbetsgivaransvar.

Omfattning

Kursen genomförs digitalt via Microsoft Teams och omfattar två halvdagar. Kursen kan även företagsanpassas. Kursdokumentation ingår i kurskostnaden. Mervärdesskatt tillkommer.

Dokumentation 

Kursmaterialet innehållande faktatexter, övningsuppgifter, checklistor samt Teknikavtalen för arbetare respektive tjänstemän mailas ut till kursdeltagarna före kursstart. Kurslärarens presentationsmaterial och kursintyg mailas ut efter kursen.  

Övrigt

Kursen kommer att genomföras digitalt via Microsoft Teams och förutsätter att deltagarna har en arbetsstation med möjlighet att kommunicera digitalt via både bild och ljud då vi strävar efter en hög grad av interaktion mellan kursledarna och kursdeltagarna. Närmare anvisning kring kurskommunikation samt länk för att ansluta till utbildningen kommer att skickas ut innan kursstart. 

Kurstider: 

Dag 1 - 08.30-12.00 
Dag 2 - 08.30-12.00

Anmäl dig