Vår räknesnurra kommer att vara nere för tekniskt underhåll tisdagen den 23 januari från kl 15:30 fram till lunch onsdagen den 24 januari. Vi ber om ursäkt för eventuella problem detta orsakar.

Räkna ut företagets medlemsavgift

Totalt utbetalda löner enligt företagets kontrolluppgift (kontant bruttolön enligt kod 11, skattepliktiga förmåner enligt kod 12, 13 och 18, samt semestermedel som inbetalats till semesterkassan). Vid frågor om gränsdragningen arbetare/tjänstemän vänligen kontakta Teknikföretagens regionala rådgivare.
Totalt utbetalda löner enligt företagets kontrolluppgift (kontant bruttolön enligt kod 11, skattepliktiga förmåner enligt kod 12, 13 och 18, samt semestermedel som inbetalats till semesterkassan). Vid frågor om gränsdragningen arbetare/tjänstemän vänligen kontakta Teknikföretagens regionala rådgivare.

*) Inkluderar tjänstemän, vd och ägare.

Har du hängavtal med facket idag? Hängavtal är ett kollektivavtal som tecknats direkt mellan ett företag och ett fackförbund. Hängavtal eller andra kollektivavtal tecknade före inträde i Teknikföretagen kan behöva sägas upp. Vänligen kontakta Teknikföretagens regionala rådgivare om ni är osäkra på er avtalssituation.

Vilka hängavtal har du?