Tekniktjänstearbetsgivarna

Publicerad 4 oktober 2016 Kontaktperson: Björn Widlert

Tekniktjänsteavtalet är ett modernt kollektivavtal skräddarsytt för teknikrelaterade utvecklings- tjänste- och konsultföretag. Tekniktjänstearbetsgivarna träffar detta kollektivavtal med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Tekniktjänstearbetsgivarna växer snabbt och antalet medlemsföretag ökar kontinuerligt.

Tekniktjänsteavtalet har tagits fram i samverkan med våra medlemsföretag för att ge bästa möjliga villkor för just teknikrelaterade utvecklings-, tjänste- och konsultföretag. Avtalet passar därmed såväl företag som inriktar sig mot mjukvaruutveckling, industridesign, teknisk konsultverksamhet och andra techföretag.

En förutfattad mening är att kollektivavtal endast innebär skyldigheter för en arbetsgivare. Detta är en felaktig bild vad gäller de kollektivavtal som Tekniktjänstearbetsgivarna träffar. Avtalet ger i själva verket stora möjligheter till flexibilitet och anpassning till just er specifika arbetsplats, exempelvis genom möjligheten till individuella överenskommelser med de anställda.

Avtalets arbetstidsregler är betydligt flexiblare än de som gäller enligt lag, och genom avtalet får ni därmed större möjligheter att hantera arbetstoppar än om ni inte omfattas av något kollektivavtal.

Med kollektivavtalet följer försäkringar och pensionslösningar för de anställda till mycket konkurrenskraftiga premier. Dessa lösningar är det mest kostnadseffektiva sättet att säkerställa att era försäkrings- och pensionslösningar är marknadsmässiga. När ni omfattas av våra kollektivavtal och försäkringar uppfyller ni de krav Migrationsverket ställer för att bevilja arbetstillstånd till personer från ett land utanför EU.

Företag som är medlemmar i Tekniktjänstearbetsgivarna är också medlemmar i Teknikföretagen och får del av samma långtgående och förstklassiga service i arbetsgivar- och branschfrågor.

Sammanfattningsvis ger därför Tekniktjänsteavtalet goda möjligheter att driva verksamheten flexibelt och effektivt, utifrån de specifika behov det enskilda företaget har.