Teknikarbetsgivarna

Publicerad 4 oktober 2016 Kontaktperson: Björn Widlert

Teknikarbetsgivarna har en lång tradition av att teckna kollektivavtal med IF Metall på arbetarsidan och med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna på tjänstemannasidan (Teknikavtalen).

Teknikavtalen är de kollektivavtal som tillämpas på flest företag och anställda inom den svenska industrin. Det är globala företag som Ericsson, Scania, ABB och Volvo samt många mindre företag, alla viktiga för den svenska konkurrenskraften.

Företag som är medlemmar i Teknikarbetsgivarna är också medlemmar i Teknikföretagen och får del av föreningens långtgående och förstklassiga service i arbetsgivar- och branschfrågor.