Kollektivavtal

Publicerad 13 oktober 2014 Kontaktperson: Björn Widlert

Kollektivavtalen för arbetare och tjänstemän innehåller bestämmelser om löner, arbetsvillkor, pension – och mycket annat. Hos Teknikföretagen finns kollektivavtal som passar både produktfokuserade teknikföretag och företag fokuserade på tekniktjänster.

Våra teknikavtal har en lång historia och har ur ett arbetsgivarperspektiv förhandlats fram för att ge bästa möjliga villkor för hela den konkurrensutsatta teknikbranschen, oavsett om ditt företag är produkt- eller tjänstefokuserat. Exempelvis innehåller kollektivavtalen arbetstidsregler som ersätter arbetstidslagen och ger flexibla villkor som är bättre anpassade för vår bransch. I många fall går det att göra lokala anpassningar för just ditt företag.

Avtalen innehåller också en väl beprövad tvistelösningsmodell som innebär att de allra flesta tvister löses på ett smidigt sätt i förhandling med de fackliga motparterna utan att behöva gå till domstol.

Ett medlemskap i Teknikföretagen ger ökad styrka i form av rådgivning, service och medlemsspecifik information och gör ditt företag mer attraktivt i konkurrensen om arbetskraft.

Med medlemskapet följer försäkringar och pensionslösningar för de anställda till mycket konkurrenskraftiga premier. Dessa lösningar är det mest kostnadseffektiva sättet att säkerställa att era försäkrings- och pensionslösningar är marknadsmässiga.

I medlemskapet ingår också att ditt företag får tillgång till vår arbetsgivarservice kring olika arbetsrättsliga frågor såsom anställningsavtal, personalneddragningar eller omorganisationer. Teknikföretagens ansedda och erfarna arbetsrättsjurister hjälper dig. Du får både förebyggande rådgivning och hjälp i förhandlingar och eventuella rättegångar, och våra jurister och rådgivare finns på plats över hela landet. Dessutom får du tillgång till Teknikföretagens Arbetsgivarjour. Helt enkelt för att du ska kunna känna dig trygg med att fatta rätt beslut för ditt företag.

Vill du veta mer om våra kollektivavtal? Fyll i kontaktformuläret här så kontaktar vi dig och berättar mer!