TeknikföreDagen 2016

Publicerad 18 februari 2016 Senast uppdaterad 28 april 2016 Kontaktperson: Jonas Cohen

Temat för TeknikföreDagen 2016 är exporten och dess förutsättningar. Det handlar både om teknikföretags överlevnad på en global marknad och hur vi säkrar det svenska välståndet i framtiden.

Frågan är dock hur vi klarar konkurrensen. Vad krävs av företag och vilket stöd krävs från andra och inte minst från politiken? Och hur ser verkligheten ut? För att inte tala om kostnadsläget i Sverige.

Under eftermiddagen får du medverka i spännande samtal med företagsledare, politiker, opinionsbildare och många fler. Alla talar visserligen inte svenska men alla pratar varmt om export och affärer.

PROGRAM

14.45 Välkommen

  • Året som gått

  • En värld i förändring

  • Tio i topp – de tio viktigaste marknaderna för svenska teknikföretag

  • Keynote speaker – Indiens ambassadör Mrs Banashri Bose Harrison

  • Svensktoppen – tre svenska företag vittnar

  • För morgondagens succéer - vad gör Sverige?

  • Mekanprismautdelning

  • Stora Designpriset

18.00 Mingel

Pågår fram till ca 20.00

Medverkande (bl.a): Johan Söderström, vd ABB, Ylva Berg, vd Business Sweden, Alrik Danielson, vd och koncernchef SKF, Oscar Stenström, statssekreterare näringsdep., Simon Angeldorff, vd Envirotainer, Maud Spencer, vd Svalson, John Gibe, IBM, Åke Svensson, vd Teknikföretagen.

Var? Sheraton Hotel, Stockholm

När? Torsdagen den 12 maj 2016  

Varmt välkommen till TeknikföreDagen 2016!

ANMÄLAN

Anmälan görs på www.teknikforedagen2016.se. Uppge kod ÖPPEN.

Sista anmälningsdag är 4 maj 2016.