Faktureringsadresser

Publicerad 21 april 2017

Faktureringsadresser 

Respektive bolags namn (se nedan)
Fack xxxx (se nedan)
FE 944
751 75 Uppsala 

Fakturan måste ställas till rätt företag enligt nedan och ska även innehålla beställarens namn samt eventuellt kostnadsställe.

PDF-fakturor, mailadress för samtliga: efakt.teknikforetagen@devo.se 

Bolagsnamn och fack

Organisationsnummer

Teknikföretagens Service i Sverige AB

Fack 1541

Org.nr. 556439-0275

Ideella Föreningen Teknikarbetsgivarna i Sverige

Fack 1542

Org.nr. 802003-6938

Ideella Föreningen Teknikföretagen i Sverige

Fack 1545

Org.nr. 802016-1140

Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB

Fack 1546

Org.nr. 556371-5126

Ideella Föreningen Tekniktjänstearbetsgivarna

Fack 1548

Org.nr. 802476-9765

Riksföreningen Teknikcollege

Fack 1549

Org.nr. 802439-6262