Kontakt

Välkommen att kontakta oss! Kontaktuppgifter till Teknikföretagens huvud- och regionkontor, enskilda medarbetare, medlemsservice, arbetsgivarjouren för våra medlemsföretag och presskontakter.

Huvudkontor

Teknikföretagen
Storgatan 5
Box 5510
114 85 Stockholm

Telefon: 08-782 08 00
Fax: 08-782 09 00

info@teknikforetagen.se