Tips på kompetensutveckling

Publicerad 29 april 2020 Senast uppdaterad 18 maj 2020

I och med den pågående krisen är det många som vill passa på att kompetensutveckla sig. Med kompetensutveckling används tiden till något konstruktivt och både medarbetare och företag går stärkta ur krisen.


Hur funkar kompetens­utveckling under korttidsarbete?

Tillväxtverket som godkänner korttidsarbete ställer sig positiva till kompetens­utveckling under arbetsbefriad tid. Tillväxtverket skriver på sin webb "Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt. De lokala parterna har möjlighet att komma överens om att det ska ske kompetensutveckling under korttidsarbetet, t.ex. interna eller externa utbildningar, gå bredvid en kollega eller genomföra kompetensvalidering. Att arbetstagarna under arbetsbefriad tid deltar i utbildning och andra kompetensutvecklande insatser som överenskommits mellan de lokala parterna påverkar inte stödet."

Läs vanliga frågor och svar om korttidsarbete på Teknikföretagens webb eller besök Tillväxtverkets webbplats.

Digitaliseringen påverkar kompetensbehoven mest

Digitalisering på olika vis är den trend som påverkar kompetensbehoven i störst utsträckning. Digitaliseringen innebär till exempel en ökande grad av automatisering i produktionen, större fokus på mjukvaruinnehåll i traditionella hårdvaruprodukter och en ökad grad av uppkoppling generellt. Med digitaliseringen kommer också ett ökat fokus på cybersäkerhet och integritetsskydd.  Artificiell intelligens, autonoma system och elektrifiering är andra specifika teknikskiften och teknologier som påverkar utvecklingen och därmed det framtida kompetensbehovet.

Validera medarbetares kompetens

Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetens inom ett yrke eller yrkesområde oavsett om den utvecklats genom utbildning eller genom många år på jobbet. Validering innebär också att tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet kan tillgodoräknas när man ska vidareutbilda sig, det vill säga att utbildningstiden kan förkortas med hjälp av validering.

Genom att validera medarbetares kompetens blir det mycket enklare att upprätta en långsiktig plan för kompetensutveckling på företaget. Vilken kompetens finns och vilken behöver utvecklas. Med ”baskonceptet” som plattform för validering utvecklar företagen sina medarbetare på ett kvalitetssäkert sätt och medarbetaren får förutsättningar för en fortsatt yrkesspecifik utveckling.

Industrins arbetsgivar-, arbetstagar- och fristående branschorganisationer samarbetar kring validering genom samverkansplattformen Svensk industrivalidering. Det är också varumärket för industrins system och struktur för branschvalidering av yrkeskompetens.

För att komma igång med validering, ta kontakt med ett ackrediterat testcenter i listan som du finner här eller läs mer på Svensk industrivaliderings webb.

 

Utbildningar och kurser inom teknik och digitalisering

Det finns många aktörer och leverantörer av fortbildning, både privata och offentligt finansierade aktörer. Här nedan tipsar vi om några fortbildningssatsningar och utbildningar inom till exempel smart industri, hållbarhet och digital transformation. Utbildningarna är tillgängliga nu eller i närtid och kostnadsfria. Se länk för mer information, hur anmälan går till och så vidare. Detta är på inget sätt en komplett förteckning. Listan uppdateras löpande vid behov.

Extrainsatta distanskurser inom mjukvaruutveckling och AI - Mälardalens högskola

Mälardalens högskola har mottagit önskemål från flera företag om hjälp med kompetensutveckling för anställda som nu inte kan arbeta på grund av coronapandemin. Därför startar de i början av maj flera distanskurser inom digitalisering och AI. Samtliga kurser ges på engelska, är på avancerad nivå, helt online och ger 2,5 högskolepoäng per kurs. MDH erbjuder också en MOOC-kurs inom AI där den studerande kan styra start och takt.

Mälardalens högskola bedriver sedan tidigare Expertkompetensprogrammet ”Premium” finansierat av KK-stiftelsen med flera olika kurser för vidareutbildning av yrkesverksamma inom industrin.

Läs mer om de extrainsatta kurserna här.

Extrainsatta onlinekurser och föreläsningar inom teknik - Uppsala Universitet

Uppsala Universitet har tillgängliggjort delar av befintliga kurser. Det går kostnadsfritt och utan anmälan att ta del av inspelade föreläsningar, lektioner och seminarier inom områden som industriell ekonomi och inbyggda system.

Det finns även ett par nya sommarkurser som öppnar för ansökan den 8 maj, till exempel kursen Batterier för elektromobilitet och kursen Kvalitetsteknik.

Läs mer om de extrainsatta onlinekurserna här.

Utbildningsplattformen Ingenjör 4.0

Fortbildningsinsatsen Ingenjör 4.0 ger tillgång till 16 valbara paket inom industriell digitalisering. Varje paket innehåller spets­kunskap i t.ex. digitala tvillingar, 3D-printing, 5G-uppkoppling i produktion, moln-teknik, smart underhåll och människa-robot-samverkan. 

I varje fortbildningspaket ligger fyra moduler, som var och en motsvarar ungefär en högskolepoäng, ungefär tre till fem dagars arbete. Fortbildningen genomförs på engelska, via web och innehåller presentationer, frågestunder, problemlösning, expertpaneler och uppföljning. Deltagarna har möjlighet att diskutera egna problem­ställningar och samarbeta med ingenjörer vid andra företag. 

Utbildningarna är på hög nivå, förkunskapskraven är akademisk utbildning till exempel civil- eller högskoleingenjör. Ingenjör 4.0 utvecklas av strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 och Produktionsakademin. Arbete pågår för att utveckla och skala upp satsningen.

För mer information kontakta:
Cecilia Warrol, 08-782 08 28, cecilia.warrol@teknikforetagen.se eller läs mer här.

Expertkompetensprogrammet ProdEx – Högskolan Väst

ProdEx ger kurser på avancerad nivå till en mix av studenter och yrkesverksamma för att förstärka den svenska industrins konkurrenskraft. Inom ProdEx finns kurser inom till exempel Additiv tillverkning och robotteknik. Inom ProdEx tillämpas validering av arbetslivserfarenhet för att se om den intresserade har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Kurserna är relativt korta, motsvarande 2,5 högskolepoäng och genomförs under 5 veckor.

Kurserna genomförs idag i en blandad form, fysiskt och via nätet. I framtiden kommer det att utvecklas kurser som kan ges mer på distans.

Läs mer här.

Expertkompetensprogrammet Smarter 2.0 – AI för yrkesverksamma- Örebro Universitet

Smarter 2.0 är korta, flexibla och behovsanpassade AI-kurser som ges av Örebro Universitet. Kurserna är mestadels på distans men med vissa fysiska träffar.

Läs mer här.

MOOC (Massive Open Online Course) = storskaliga öppna nätbaserade kurser

 

MOOC:ar på KTH

KTH har mooc:ar inom bland annat digital transformation, Internet of things och hållbar utveckling. Flera är tillgängliga nu.

Läs mer här.

MOOC:ar på Chalmers

Chalmers har ett stort utbud av industrirelevanta mooc:ar till exempel inom Supply Chain, Decision-Making for Autonomous Systems och Hybrid Vehicles. Flera är tillgängliga nu.

Läs mer här.

Elements of AI - grunderna i Artificiell intelligens

Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt. Det tar ca 15-30 timmar att genomföra kursen.

Läs mer här.


Fler möjligheter inom utbildning och digitalisering

 

Nytt uppdrag för Yrkeshögskolan – kurser och korta kurspaket

Yrkeshögskolan har fått ett utökat uppdrag kring kortare utbildningar. Utbildningarna är flexibla när det kommer till studieform och studietakt. De är olika långa, bland de beviljade utbildningarna finns allt från de som motsvarar en veckas studier till närmare ett halvår. Till exempel kommer det ges utbildningar inom välfärdsteknik, dataanalys, cybersäkerhet och smarta elnät.

Läs mer på Yrkeshögskolans hemsida.

Digitaliseringsfilmer från RISE

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck) som beskriver möjligheterna med allt från 3D-printning till Internet of Things, om hur Blockchain egentligen fungerar och om hur man kan öka både effektivitet och affärer med VR-teknik.
Allt i kunskapsbanken ”Dags att digitalisera” är fritt att ta del av. Dags att digitalisera är utvecklat av RISE med finansiering från Tillväxtverket.

Filmerna finns här.

Kickstart Digitalisering går över till digitala kurser

Kickstart Digitalisering är en workshopserie som ska öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag. Ursprungsformatet är utbildning genom workshops i form av fysiska möten, vilket inte längre är möjligt med anledning av de rådande omständigheterna. Därför kommer kurserna att anordnas digitalt.

För att deltagarna ska få ut så mycket som möjligt från kostnadsfria Kickstart Digitalisering Online är tempot högt och interaktion mellan processledare/rådgivare och deltagare ett måste. Precis som vid vanliga Kickstart-workshops ligger mycket fokus på arbete med företagens egen verksamhet, med stöd från experter som bidrar till att skapa förståelse och aktiviteter som lyfter det egna företaget framåt i digitaliseringsresan.

För datum och anmälan, se Kickstart Digitaliserings hemsida.

Kickstart Digitalisering finansieras av Tillväxtverket och drivs av Teknikföretagen, IF Metall, RISE, IUC.

Teknikshoppar för små och medelstora företag

För att öka små och medelstora företags tillgång till ny forskningsbaserad kunskap och skapa nya kontakter mellan olika företag och forskare erbjuder Produktion2030 handfasta möjligheter att lära sig mer om nya produktionstekniker och produktionsmetoder genom teknikworkshops. Dessa workshops genomförs nu primärt på distans. Varje workshop har ett tema som smart underhåll, additiv tillverkning, tjänstefiering med mera.

Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs här för datum och teman. 

Kompetensutveckling arbetsmiljö

Även arbetsmiljö är ett område där kompetensutvecklingsinsatser kan vara aktuellt. 

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som bland annat tagit fram olika typer av utbildningar på arbetsmiljöområdet. Utbildningarna tar upp områden som chefens arbetsmiljöansvar, systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar, organisatorisk och social arbetsmiljö mm. I Prevents utbildningskatalog finns utbildningar av olika längd, klassrumsledda och digitala, kostnadsfria och de som är belagda med avgift. 

Prevent har sammanställt en kort information om några av de utbildningar som de erbjuder, ta del av informationen här.

Läs mer om Prevent, deras utbildningar och olika verktyg för arbetsmiljöarbete på deras hemsida här.

Besök dessa sidor för fler tips:

  • Fordonskomponentgruppen listar kurser inom ett antal områden relevanta för fordonsindustrin här

  • Swedsoft tipsar om seminarier, kurser och utbildningar inom mjukvaruområdet här.
  • IT & Telekomföretagen samlar info om och länkar till, olika samlingssajter med utbildningar i Sverige och hela världen här.