Information med anledning av corona

Coronaviruset sprider sig över hela världen och det påverkar även industrin. Med anledning av det osäkra läget har avtalsförhandlingarna skjutits upp till oktober, regeringen har presenterat flera krispaket och i samband med detta har Teknikföretagen träffat avtal om korttidsarbete med statligt stöd med de fackliga motparterna. Och läget förändras hela tiden. Här på webben uppdaterar vi löpande med Teknikföretagens information som är viktig för dig som arbetsgivare. Fokus är på de arbetsrättsliga frågorna, näringspolitiken och uppdateringar om det ekonomiska läget.


Du behöver vara inloggad på våra medlemssidor för att ta del av den information som enbart är till för våra medlemsföretag. Om du inte har ett webbkonto skapar du ett här.

Om du har frågor som inte besvaras här kan du som medlem vända dig direkt till din personliga rådgivare, vår arbetsgivarjour på 08-782 08 80 eller info@teknikforetagen.se.

Korttidsarbete


Tillväxtverket: Korttidsarbete

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att hantera stödet om korttidsarbete. Ta del av Tillväxtverkets information på Tillvaxtverket.se.


Avtal 2020 - Avtalsförhandlingarna skjuts upp


Övrig arbetsrättslig information
Teknikföretagen kommenterar de politiska förslagen


Det ekonomiska läget och näringspolitiken


Handelsfrågor med anledning av coronapandemin

Kommerskollegium: Corona och handeln

Kommerskollegium som är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik har nu en ingång på webben med samlad information om förändringar på grund av coronapandemin. På Kommerskollegium.se finns information om förändrade villkor för export och import.


Mer på ämnet

Uppskjuten fakturering av medlemsavgifter

Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv har beslutat att skjuta upp faktureringen av medlemsavgifterna för årets första halvår, från den 2 april 2020 till den 1 juni 2020. Det gör vi för att underlätta för våra medlemsföretag under den rådande situationen. Det är möjligt att ta upp avgiften i bokföringen redan nu.

Kontakta Medlemsservice på telefon 08-782 09 20 under kontorstid eller via e-post medlem@teknikforetagen.se om du har frågor om medlemsavgiften.Länkar för ytterligare information