Yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter

Publicerad 14 januari 2013 Senast uppdaterad 12 november 2015 Kontaktperson: Elinor Kruse

Teknikföretagen har fått förslaget till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter.

Teknikföretagens medlemmar är inte direkt berörda av dessa föreskrifter, annat än som producent av denna typ av produkter och därmed en del av producentansvaret och den svenska utformningen av återvinningen och dess struktur.

Teknikföretagen stödjer förslaget till ändring. Vi anser att EU lagstiftning ska genomföras så ordagrant som möjligt i svensk lagstiftning och beklagar således att denna situation har uppstått.