Yrkeskunnande – en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen

Publicerad 6 april 2009 Senast uppdaterad 25 november 2015

Teknikföretagen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade betänkande, och hävdar bl.a. att yrkeslärarutbildningen måste göras mer attraktiv för yrkesmän och yrkeskvinnor i arbetslivet, mer ändamålsenlig utifrån yrkeslärarnas faktiska arbetssituation och bättre anpassad till de individuella behov de sökande har. Vi vill också att den görs mer effektiv, att det sker ett närmare samarbete med de aktuella branscherna och att utbildningen får rätt fokus.

Teknikföretagen föreslår bl.a. att samtliga ingångar till yrkeslärarutbildningen ska godkännas via Nationella programråden. Utredningens förslag om krav på behörighet tillstyrks.
 
Validering av yrkeskunskap ska ske i samarbete med branscherna vilket är positivt, men Teknikföretagen anser det anmärkningsvärt att man särbehandlar den ingång till utbildningen där studenter kvalificerar sig via en tidigare högskoleutbildning. Här ansvarar lärosätena själva, enligt utredaren, för att bedöma om personen är behörig dvs. om högskolepoängen ska anses vara relevanta.

Det finns en uppenbar risk att högskolorna fortsätter som i dag, med en stor godtycklighet i vad som anses relevant. För att uppnå likvärdighet måste samtliga vägar in i yrkeslärarutbildningen godkännas via Nationella programråden. Teknikföretagen avvisar förslag om särbehandling av olika ingångar till yrkeslärarutbildningen.