Vändpunkt Sverige – ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT

Publicerad 15 oktober 2010 Senast uppdaterad 25 november 2015

För teknikföretag är tillgången på kompetenta medarbetare helt avgörande för konkurrenskraften. Globalisering och ökad handel innebär nya möjligheter och mer konkurrens för exportindustrin. Funktionella och innovativa varor med tillhörande tjänster som skapar ökad nytta för kunder runt om i världen är vägen till konkurrenskraft för företagen.

För att utveckla dessa produkter och för att öka produktiviteten i verksamheten krävs kunniga medarbetare, dvs. välutbildade forskare, ingenjörer, tekniker och andra yrkesverksamma. Detta är viktigaste skälet till att Teknikföretagen ser det som ytterst angeläget att de förslag som i betänkandet presenteras också genomförs. Får inte industrin de medarbetare som behövs kan det få förödande konsekvenser inte bara för industrin i sig utan även för det Sverige som idag i så hög grad är beroende av sina teknikföretag.

Det är dessutom mycket bråttom. Minskande årskullar tillsammans med stora pensionsavgångar har accentuerat problematiken kring framtidens medarbetare.